Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ

  16/05/2024 02:00 PM


  Sáng ngày 16/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Tham dự Hội thảo có: PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS, TS. Hồ Quốc Bằng - Phó Trưởng ban Đào tạo, Viện trưởng Viện Phát triển năng lực lãnh đạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; PGS, TS. Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Kim Đức - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và tư vấn phát triển vùng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Bách Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng chí Phạm Anh Dũng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai; ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy - Phó Trưởng phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Văn Thanh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre; đại diện lãnh đạo một số trường chính trị tỉnh ở Đông Nam Bộ; lãnh đạo các khoa, phòng, ban và đông đảo giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc tại Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; là vùng phát triển năng động, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước. Chính vì vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, là yêu cầu đang đặt ra cho tiến trình phát triển của Đông Nam Bộ, như Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định. Trên cơ sở đó, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo cùng bàn thảo làm rõ được thực trạng nguồn nhân lực cao ở Đông Nam Bộ, dự báo, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cao cho vùng Đông Nam Bộ.

  Định hướng các vấn đề cùng thảo luận tại Hội thảo, thay mặt Ban Chủ trì Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Điển - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II đã trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo. Theo đó, Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất cả nước với nhiều ngành nghề sản xuất, chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, đóng góp quan trọng vào hội nhập quốc tế, từ đó đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số đang gặp nhiều khó khăn, cần được quan tâm hơn, có nhiều giải pháp phát triển “đột phá” hơn nữa.

  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của vùng, TS. Nguyễn Văn Điển đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo cần tập trung đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực vùng Đông Nam Bộ hiện nay; đồng thời, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng Đông Nam Bộ; đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ.

  Tại Hội thảo, các tham luận và ý kiến phát biểu đã tập trung xoay quanh những nội dung cơ bản: (1) Cơ sở lý luận và quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số đất nước nói chung; (2) Quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ nói riêng; (3) Tập trung phân tích, làm rõ thực trạng phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra,… (4) Nêu quan điểm định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số ở Đông Nam Bộ; (5) Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu kết luận tại Hội thảo

  Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Hội thảo đã làm rõ được những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở Đông Nam Bộ hiện. Hội thảo đã bước đầu đánh giá thực trạng phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay trên nhiều khía cạnh. Bên cạnh đó, các tham luận và ý kiến phát biểu đã có những định hướng chính sách, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

  Một số hình ảnh tại Hội thảo:

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Phi Hùng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1