Tập huấn chuyên đề tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”)

  26/04/2024 06:00 PM


  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa họclàm chủ nhiệm, sáng ngày 26/04/2024, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn chuyên đề Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”).

  Toàn cảnh Buổi tập huấn

  Tổ chức tập huấn nhằm thực nghiệmgiải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương, đó là Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó góp phần hoàn thiện cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương.

  Nội dung tập huấn bao gồm 2 phần: (i) Phần chung: Giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình; các nội dung khác có liên quan…(ii) Phần chuyên biệt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình...; đồng thời kết hợp phát phiếu khảo sát người học trước và sau khi tham gia tập huấn.

  TS. Phạm Thị Thúy - Phó Trưởng khoa Quản lý kinh tế và xã hội, Học viện Hành chính quốc gia trình bày tại Buổi tập huấn

  Giảng viêntập huấn là TS. Phạm Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Quản lý kinh tế và xã hội, Học viện Hành chính quốc gia, chuyên gia về công tác phòng, chống bạo lực gia đình,đã phối hợp sử dụng một số phương pháp dạy học hiện đại nhằm phát huy tính tích cực của người học.

  Tham gia tập huấn có 100 học viên đang công tác và sinh sống tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, bao gồm cán bộ chuyên trách công tác gia đình cấp xã, huyện; cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, huyện (Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh); cán bộ Công an, Tư pháp cấp xã, huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ; các đối tượng khác có liên quan công tác phòng, chống bạo lực gia đình…

  Tập huấn kết thúc vào chiều cùng ngày./.

  Tin: Văn Phương; Ảnh: Mạnh Hùng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1