Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ tích vẻ vang, tầm vóc thời đại (1954 - 2024)"

  02/05/2024 01:00 PM


  Sáng ngày 02/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ tích vẻ vang, tầm vóc thời đại (1954 - 2024)".

  Toàn cảnh Hội thảo

  Tham dự Hội thảo, có sự tham dự của PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng Khoa Lịch sử Đảng; TS. Trần Thị Kim Ninh - Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; TS. Hoàng Thị Hương - Phó Trưởng Khoa Lịch sử Đảng; đại diện Lãnh đạo các đơn vị; các đại biểu, giảng viên, đoàn viên của Học viện Chính trị khu vực II.

  Ban Chủ trì Hội thảo gồm có: TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng; TS. Trần Thị Kim Ninh; TS. Hoàng Thị Hương.

  PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc tại Hội thảo

  Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS, TS. Phạm Tất Thắng khẳng định Hội thảo nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). PGS, TS. Phạm Tất Thắng nhấn mạnh Hội thảo với ý nghĩa: Tiếp tục nghiên cứu những giá trị và kết quả to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tri ân những thế hệ đi trước, những đóng góp và sự hy sinh của ông cha và nhân dân ta cho Chiến thắng Điện Biên Phủ; Nhắc nhở, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các thế hệ trẻ về lịch sự của dân tộc; Phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ như: sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và cấp uỷ các cấp…; Tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; Phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về kết quả, quá trình và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ; Tuyên truyền cho người dân về kết quả và ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tài liệu quan trọng phục vục cho công tác giảng dạy và học tập cho giảng viên, học viên tại Học viện Chính trị khu vực II, đặc biệt là các đơn vị: Khoa Lịch sử Đảng, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Xây dựng Đảng…

  TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng Khoa Lịch sử Đảng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta. Hội thảo nhằm góp phần tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, toàn diện về nội dung, ý nghĩa của sự kiện lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhằm tiếp tục khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, Hội thảo góp phần tiếp tục bồi đắp lòng tự hào đối với lịch sử, truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần nâng cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của viên chức và người lao động của Học viện Chính trị khu vực II đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  Để Hội thảo đạt được hiệu quả, TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề chính: Một là, bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ. Hai là, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ba là, vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Chiến thắng Điện Biên Phủ và nghệ thuật quân sự của Đảng, quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bốn là, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại và những bài học kinh nghiệm rút ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ. Vấn đề nhận diện, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm là, vấn đề con đường kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến Hiệp định Giơ-ne-vơ; Vấn đề phát huy giá trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  Tại Hội thảo, các tham luận và ý kiến trình bày đã tập trung làm rõ các nội dung cơ bản: (i) Bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng; (ii) Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ; (iii) Vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Chiến thắng Điện Biên Phủ; (iv) Tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ; (v) Vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại tronh chiến dịch Điện Biên Phủ; (vi) Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ; (vii) Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc và giá trị thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; (viii) Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến Hiệp định Giơ - ne - vơ - Con đường kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam; (ix) Những bài học kinh nghiệm rút ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhận diện, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chiến dịch Điện Biên Phủ; (x) Phát huy giá trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  TS. Hoàng Thị Hương - Phó Trưởng Khoa Lịch sử Đảng phát biểu kết luận tại Hội thảo

  Phát biểu kết luận tại Hội thảo, TS. Hoàng Thị Hương khẳng định, Hội thảo đã làm việc nghiêm túc, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao. Hội thảo đã đạt được một số kết quả, cụ thể: Thứ nhất, bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến. Thứ hai, âm mưu, thủ đoạn xâm lược của thực dân Pháp. Thứ ba, làm rõ quá trình hình thành và phát triển đường lối kháng chiến, phương pháp cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ tư, vai trò to lớn, tài thao lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân uỷ và vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thứ năm, khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao nghệ thuật tác chiến và chiến tranh nhân dân; thể hiện sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ sáu, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lịch sử, hiện thực sâu sắc; tiếp tục phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  Một số hình ảnh tại Hội thảo:

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Kim Ngân

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1