Báo cáo thời sự: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu trong thực hành đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"

  10/11/2022 12:56 PM


  Chiều ngày 07/11/2022, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi báo cáo thời sự định kỳ tháng 11/2022 tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Buổi báo cáo thời sự với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu trong thực hành đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" do PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K73.A01 đến K73.A10.

   

  Toàn cảnh buổi báo cáo thời sự

  Trong khuôn khổ chủ đề của buổi báo cáo thời sự, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đã tập trung phân tích, làm rõ 05 nội dung: (1) Nhận thức chung về tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng trong sáng theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Tính tiền phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị vững vàng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Tính tiền phong gương mẫu về xây dựng năng lực chuyên môn của cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ cách mạng hiện nay. (5) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

  Phân tích các nội dung này, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh đến những nguyên tắc trong tư duy chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: (1) Kế thừa có chọn lọc giá trị của các hệ tư tưởng, học thuyết trước đó để mở rộng tư duy của mình; (2) Hướng tới cái mới, cái tiến bộ để mở rộng tầm nhìn; (3) Phong cách tư duy mở “khoa học, cách mạng, hiện đại”. Để làm rõ vấn đề này, đồng chí đã viện dẫn quan điểm của Hồ Chí Minh về các học thuyết trước đây: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Jesu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó là thích hợp với điều kiện của nước ta. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo thời sự

  Đồng thời, khi đề cập đến bản lĩnh trong hoạt động thực tiễn cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đã khắc họa hình ảnh cây tre Việt Nam trong trường phái đối ngoại, ngoại giao đặc sắc của Hồ Chí Minh. Đồng chí dẫn chứng: Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng diễn ra ngày 14/12/2021 (trực tiếp và trực tuyến), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức đề cập khái niệm trường phái đối ngoại và ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. “Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam“…“thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, "tuỳ cơ ứng biến", "lạt mềm buộc chặt”’’.

  Đối với vấn đề vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh đến 05 nhiệm vụ: (1) Đánh giá đúng thực trạng tính tiền phong, gương mẫu về đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ở các đơn vị hiện nay. (2) Xây dựng kế hoạch học tập cho cán bộ, đảng viên; (3) Tuyên dương cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, chịu trách nhiệm, dám đương đầu thách thức và dám đột phá vì lợi ích chung; (4) Chống thói lười học, thiếu trung thực và bất liêm trong cuộc sống và công tác; (5) Chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

  Buổi báo cáo thời sự kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1