Hội nghị Cộng tác viên và Tọa đàm khoa học "Phát triển đội ngũ cộng tác viên Tạp chí Khoa học chính trị"

  11/06/2022 08:25 AM


  Trong không khí đội ngũ báo chí cả nước đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), sáng ngày 10/6/2022, được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Tạp chí Khoa học chính trị thuộc Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Hội nghị Cộng tác viên và Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát triển đội ngũ cộng tác viên Tạp chí Khoa học chính trị”. Hội nghị cộng tác viên và Tọa đàm khoa học được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II và trực tuyến trên phần mềm MS Teams.

   

  Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu trực tuyến có PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị; TS. Lê Hanh Thông - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị, cùng các nhà khoa học là thành viên Hội đồng biên tập, các cộng tác viên của Tạp chí và toàn bộ viên chức của Tạp chí Khoa học chính trị.

  TS. Quách Thị Minh Phượng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Chính trị trình bày báo cáo tại Hội nghị

  Tại Hội nghị, TS. Quách Thị Minh Phượng – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nêu rõ những thành tựu đạt được trên các mặt: Công tác biên tập, xuất bản Tạp chí; Công tác tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; Công tác hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài; Công tác tham mưu cho Giám đốc Học viện về những vấn đề có liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ biên tập tạp chí, bản tin trong Học viện và các mặt công tác khác.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng biểu dương những thành tích mà Tạp chí Khoa học chính trị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí vẫn duy trì hoạt động và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Đồng chí cũng khẳng định, việc Tạp chí đang thực hiện Đề án Tạp chí tiếng Anh và Tạp chí phiên bản điện tử là hướng đi phù hợp, đúng đắn trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tạp chí cần nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung để có thể đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đối với Tạp chí Khoa học chính trị trong thời gian vừa qua. Trong bối cảnh mới, với nhiều nhiệm vụ mới đang đặt ra, Tạp chí Khoa học chính trị sẽ cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng khẳng định, Hội nghị Công tác viên sẽ được Tạp chí tổ chức định kỳ vào tháng 6 hằng năm để tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cộng tác viên, các nhà khoa học với mục đích ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí. Đồng thời, Tạp chí cũng sẽ nghiêm túc tiếp thu, nỗ lực hoàn thiện để bảo đảm tính chính trị, tính khoa học và tính chiến đấu, đáp lại những tình cảm mà Đảng ủy, Ban Giám đốc, các cộng tác viên và độc giả đối với Tạp chí.

  Tại Hội nghị, các cộng tác viên đã đưa ra những ý kiến góp ý về tổ chức và hoạt động của Tạp chí, về phương hướng và biện pháp xây dựng Tạp chí Khoa học chính trị ngày càng phát triển.

  Tiếp ngay sau Hội nghị Công tác viên là Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát triển đội ngũ cộng tác viên Tạp chí Khoa học chính trị” với sự chủ trì của TS. Quách Thị Minh Phượng - Phó Tổng biên tập Tạp chí.

  TS. Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Phòng biên tập Tạp chí Khoa học chính trị phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm

  Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Phòng Biên tập khẳng định, trải qua gần 27 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Khoa học chính trị đã có đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực tiễn phát triển ở các địa phương, bộ, ban, ngành. Chất lượng của tạp chí không ngừng được nâng cao, khẳng định được chỗ đứng trong hệ thống tạp chí của cả nước.

  TS. Nguyễn Thị Thảo cũng nhấn mạnh, đội ngũ cộng tác viên có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Tạp chí. Đây là lực lượng nòng cốt, mang đến những sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn phù hợp với các chuyên mục của Tạp chí để hình thành nội dung xuất bản Tạp chí. Chính vì vậy, sự tồn tại và phát triển của Tạp chí phụ thuộc một cách quyết định vào đội ngũ cộng tác viên. Tạp chí Khoa học chính trị luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Nhờ đó, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí ngày càng đông đảo, đa dạng, có chất lượng cao, có uy tín và nhiệt huyết, bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trên từng lĩnh vực cụ thể, các nhà hoạt động thực tiễn ở các địa phương, bộ, ban, ngành; đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các Học viện, trường học, viện nghiên cứu. Đây là lực lượng cung cấp cho Tạp chí những bài viết chuyên sâu về lý luận chính trị, về hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương với những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực cụ thể. Tạp chí cũng thu hút các nhà khoa học trẻ, có tiềm năng tham gia cộng tác với Tạp chí. Đây là những người có tinh thần đam mê khoa học, nhiệt huyết, đã có và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí.

  Tuy nhiên, bên cạnh đội ngũ cộng tác viên có uy tín, chất lượng, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Khoa học chính trị còn mỏng. Tạp chí cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, các nhà lãnh đạo, quản lý ở các bộ, ban, ngành, địa phương. Đồng chí cũng hy vọng, thông qua Tọa đàm sẽ được lắng nghe những chia sẻ, trăn trở, góp ý, hiến kế để nâng cao chất lượng của Tạp chí nói chung và thu hút, phát triển mạng lưới đội ngũ cộng tác viên nói riêng, để có những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn cao nhằm lan tỏa đến đông đảo bạn đọc.

  Tọa đàm đã tập trung thảo luận những nội dung sau: (1) tình hình đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Khoa học chính trị hiện nay; (2) thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Khoa học chính trị hiện nay; (3) những biện pháp, cách làm để phát triển đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí khoa học chính trị.

  Phát biểu kết thúc Tọa đàm, TS. Quách Thị Minh Phượng khẳng định, với tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm, Tọa đàm đã đạt được kết quả như mong đợi. Kết quả của Tọa đàm thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Tạp chí, có thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mở rộng, phát triển đội ngũ cộng tác viên, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Tạp chí.

  Một hình ảnh tại Tọa đàm:

  Hội nghị Cộng tác viên và Tọa đàm kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1