Tọa đàm khoa học: “Chủ quyền lãnh thổ và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ”

  29/12/2021 11:01 AM


  Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HVCTKVII ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực II về “Triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Khoa Lịch sử Đảng được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Chủ quyền lãnh thổ và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ”. Tọa đàm khoa học đã diễn ra sáng ngày 29/12/2021, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

  Toàn cảnh buổi Tọa đàm khoa học

  Tham dự Tọa đàm trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II, có TS. Nguyễn Đình Phong - Chánh Văn phòng 35 Học viện Chính trị khu vực II; lãnh đạo và đội ngũ giảng viên khoa Lịch sử Đảng; cùng đại diện lãnh đạo các khoa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng và một số đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện. Tại điểm cầu đại biểu khách mời, có sự tham dự của các đại biểu đến từ Quân khu 7; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và các tác giả có tham luận gửi tới Tọa đàm.

  TS. Nguyễn Đình Phong - Chánh Văn phòng 35 Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc Tọa đàm khoa học

  Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS. Nguyễn Đình Phong cho rằng, lịch sử là sự thật khách quan, cơ sở nền tảng để xây dựng tương lai, là nơi lưu giữ và truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống làm nên tâm hồn của mỗi cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Không có lịch sử hoặc lịch sử bị xuyên tạc, bóp méo, con người sẽ không thể hình dung được cội nguồn, không có giá trị hiện tại và càng không có những ước mơ, khát vọng về tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Nam Bộ là vùng đất có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh - quốc phòng của Việt Nam. Trong chặng đường lịch sử đầy hiên ngang, oanh liệt, người dân Nam Bộ đã luôn đoàn kết, cần cù và sáng tạo trong đời sống, sản xuất; bất khuất, kiên cường trong đấu tranh cách mạng để tạo dựng nên vùng đất Nam Bộ hôm nay. Đồng chí cũng nhấn mạnh, hiện nay, các thế lục thù địch, phản động đã và đang "điên cuồng" chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó Nam Bộ là địa bàn quan trọng trong âm mưu, thủ đoạn của chúng. Chúng xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam Bộ, kích động, chia rẽ chính sách đại đoàn kết dân tộc, kích động thù hận, phủ nhận những thành tựu lãnh đạo của Đảng, quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ… Đồng chí hy vọng, Tọa đàm sẽ góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lịch sử vùng đất Nam Bộ, chủ quyền của Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân ở Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

  TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng – Trưởng khoa Lịch sử Đảng báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm khoa học

  Báo cáo đề dẫn Tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng cho biết, Nam Bộ là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, là nơi xuất hiện trung tâm văn minh và nhà nước vào loại sớm nhất ở Đông Nam Á, đó chính là trung tâm văn hóa Óc Eo và nước Phù Nam. Qua biến thiên của lịch sử, các dân tộc Việt, Hoa đã di cư đến khai phá lập nghiệp, cùng với các cư dân bản địa người Khmer, người Chăm và một số dân tộc thiểu số khác mở rộng công cuộc khẩn hoang, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong với vương triều Chân Lạp diễn ra trong bối cảnh Chân Lạp suy yếu dần và bị vương triều Ayuthaya của Xiêm La đe dọa. Trong điều kiện đó, chính quyền chúa Nguyễn ngày càng chiếm ưu thế và từng bước xây dựng chính quyền, xác lập chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ. Đến giữa thế kỷ XVIII, toàn bộ vùng đất Nam Bộ đã hoàn toàn thuộc lãnh thổ và chủ quyền của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Từ khi Triều Nguyễn thành lập vào đầu thế kỷ XIX, vùng đất Nam Bộ là một bộ phận của nước Việt Nam thống nhất từ Bắc đến Nam.

  TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng nhấn mạnh, hiện nay các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam Bộ nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chống phá, chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

  Về nội dung xuyên tạc, các thế lực thù địch ra sức phủ nhận chủ quyền của Việt Nam bằng cách xuyên tạc rằng “Việt Nam cướp đất của người Khmer” và kêu gọi “trả lại đất Nam Bộ cho người Khmer”. Không dừng lại ở đó, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước còn xuyên tạc, vu cáo Campuchia “cắt đất” cho Việt Nam, vu cáo Thủ tướng Hun Sen “bán đất” cho Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với nội dung chính quyền Việt Nam ngăn cản không cho người Campuchia canh tác trên phần đất của mình.

  Về thủ đoạn, chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số ở Nam Bộ để gieo rắc những thông tin sai trái, xuyên tạc. Đồng thời, chúng còn lợi dụng những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội; hạn chế trong quản lý, điều hành của chính quyền một số địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và những vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân tộc, tôn giáo để kích động bức xúc, bất bình trong nhân dân, kích động tư tưởng chống Đảng, chống Nhà nước và kích động ly khai, tự trị. Để phát tán các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chúng dùng nhiều phương tiện khác nhau như: rải tờ rơi, truyền đơn, radio…; đặc biệt, chúng lợi dụng internet và mạng xã hội để lan truyền các thông tin sai trái, xuyên tạc một cách nhanh chóng và rộng rãi hơn.

  Về mục đích, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước muốn kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong đồng bào Khmer và kêu gọi thành lập cái gọi là “Khmer Krom” hoặc kêu gọi sáp nhập Tây Nam Bộ vào Campuchia. Hành động này đã đe dọa nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng yêu còn cầu Thủ tướng Hun Sen thảo luận với Việt Nam “02 vấn đề”: (1) Đấu tranh với Việt Nam về hành vi xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền Campuchia, cho rằng Việt Nam làm đường, đào sông tại các khu vực biên giới lấn vào lãnh thổ Campuchia; (2) Giải pháp giải quyết tình trạng nhập cư trái phép vào Campuchia, tiếp tục đẩy đuổi người nhập cư Campuchia bất hợp pháp để bảo đảm an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Campuchia. Thực chất, mục đích của chúng là kích động đồng bào Khmer ở Việt Nam và người dân Campuchia chống phá, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, thực hiện các hành động phá hoại hòa bình, ổn định, ngăn cản tiến trình phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, phá hoại đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước; kích động nhân dân Campuchia chống lại chính quyền Thủ tướng Hun Sen, gây mất ổn định chính trị, an ninh của Campuchia.

  TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng cũng khẳng định, Việt Nam cần phối hợp với Campuchia để tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ cho nhân dân hai nước. Hiện nay, nhiều người dân ở cả hai nước còn thiếu hiểu biết đầy đủ về lịch sử vùng đất Nam Bộ, dễ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng và bị các thông tin sai trái dẫn dắt, chi phối nên việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử và truyền thống hữu nghị của hai nước là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay để giúp người dân tự nhận diện và bác bỏ những thông tin sai lệch và những luận điệu xuyên tạc. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tích cực công tác giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân về chủ quyền vùng đất Nam Bộ của Việt Nam và ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Nam Bộ.

  Tại buổi Tọa đàm, các tham luận cùng ý kiến trao đổi đã tập trung vào 02 mảng nội dung: (1) Những luận cứ chứng minh chủ quyền Việt Nam ở vùng đất Nam Bộ; (2) Phong trào đấu tranh kiên cường, bất khuất, sáng tạo của nhân dân Nam Bộ. Thông qua các tham luận và ý kiến phát biểu tại Tọa đàm, các đại biểu tham dự đã làm rõ các vấn đề: khai phá và xác lập tổ chức hành chính ở Nam Bộ; vấn đề xác lập chủ quyền vùng đất Nam Bộ; vấn đề xác lập chủ quyền biển, đảo ở Nam Bộ; đặc trưng văn hóa vùng đất Nam Bộ; tổ chức Đảng ở Nam Bộ; sức mạnh chiến tranh nhân dân chống Mỹ tại Nam Bộ; đoàn kết các lực lượng chống Mỹ tại Nam Bộ; phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam...

  PGS, TS. Trần Nam Tiến - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học (hình thức trực tuyến)

  TS. Trần Thị Kim Ninh - Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học

  Kết luận buổi Tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia và nhà khoa học. Đồng thời, TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng nhấn mạnh, Tọa đàm là dịp để các nhà khoa học trao đổi, chia sẻ, làm rõ những nội dung để nhận định, nghiên cứu, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ ở Việt Nam hiện nay. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc thành công và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của các chuyên gia và nhà khoa học trong thời gian tới.

  Tọa đàm kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1