Đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay”, mã số: KX.01.49/16-20

  19/03/2021 02:48 PM


  Chiều ngày 16/3/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay”, mã số: KX.01.49/16-20, do TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, làm Chủ nhiệm đề tài.

  Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước do PGS, TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương - Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành, cùng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

  Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai đã trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài. Nội dung của Báo cáo tổng hợp đề tài nhấn mạnh: Trên cơ sở phân tích lý luận, đánh giá đầy đủ, khách quan thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, công trình đã đề xuất các nhóm giải pháp khả thi, hiệu quả để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam với những nét đặc thù của Vùng.

  Đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, các ý kiến đóng góp của Hội đồng đánh giá và nghiệm thu nêu rõ: Đề tài có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đây là công trình có tính chất tổng hợp, công phu, có nhiều điểm mới, có tính đặc thù riêng so với các công trình khác. Đề tài đã khái quát được tình hình, thừa kế được các kết quả nghiên cứu trước đây, qua đó cho thấy một bức tranh cụ thể, toàn diện về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay. Đề tài đã đánh giá được thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam một cách đầy đủ, toàn diện.

  Về phương hướng và giải pháp, đề tài đã tập trung làm rõ định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, đề tài đề xuất 04 nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

  Phát biểu kết luận, PGS, TS. Nguyễn Viết Thông đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm đề tài. Đề tài cơ bản hoàn thành đúng thời hạn, hoàn thành các sản phẩm theo hợp đồng. Bên cạnh đó, PGS, TS. Nguyễn Viết Thông đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa Báo cáo tổng quan và Báo cáo kiến nghị; cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn hệ thống kiến nghị; hoàn thiện sản phẩm để báo cáo kết quả cuối cùng.

  Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá và thông qua.

  Buổi nghiệm thu kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Nguyễn Oanh, Tuấn Hinh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 480
  • Tháng hiện tại: 18232
  • Tổng lượt truy cập: 59619