Hội thảo khoa học: “Chính sách an sinh xã hội Việt Nam: Lý luận và một số vấn đề tiếp tục nghiên cứu hiện nay”

  21/12/2020 03:29 PM


  Chiều ngày 19/12/2020, Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Chính sách an sinh xã hội Việt Nam: Lý luận và một số vấn đề tiếp tục nghiên cứu hiện nay”.

  Dự Hội thảo, có các nhà khoa học, chuyên gia và quản lý ngoài Học viện Chính trị khu vực II: PGS, TS. Lê Thanh Sang - Viện trưởng Viện khoa học Xã hội vùng Nam bộ; đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Trang Thu - Giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Trần Văn Huấn - Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, lãnh đạo một số khoa chuyên môn; cùng toàn thể giảng viên Khoa Xã hội học và Phát triển.

  TS. Trần Văn Huấn - Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Phát biểu chào mừng và đề dẫn, TS. Trần Văn Huấn nhấn mạnh: Với nhiệm vụ ngày càng nặng nề trong giảng dạy và nghiên cứu, tập thể Khoa Xã hội học và Phát triển ý thức được rằng, việc tăng cường nghiên cứu khoa học, giao lưu học thuật với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài hệ thống Học viện dựa trên thế mạnh của từng đơn vị, nhất là về xã hội học, an sinh xã hội, khoa học chính sách, khoa học lãnh đạo, giới trong lãnh đạo, quản lý, dân số, dư luận và truyền thông xã hội,… là cần thiết và phù hợp.

  PGS, TS. Lê Thanh Sang - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ phát biểu tại Hội thảo

  Tại Hội thảo, đề cập đến những vấn đề lý luận, các tham luận và ý kiến phát biểu đã chia sẻ, trao đổi các vấn đề khái quát nhất về chính sách an sinh xã hội, như nội hàm, lịch sử, cách tiếp cận của thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, có tham luận đề cập đến các thách thức trong nghiên cứu và thực tiễn vận động của chính sách an sinh xã hội, chẳng hạn: (1) Xác định lĩnh vực/phạm vi bao phủ của chính sách an sinh xã hội; (2) Vị thế của nhà nước thế nào trong thực thi chính sách an sinh xã hội; (3) Các thách thức trong thực thi chính sách an sinh xã hội hiện nay, như việc chính thức hóa các khu vực phi chính thức (và ngược lại) nhằm tăng độ bao phủ của chính sách an sinh, an sinh trong bối cảnh già hóa dân số, thích ứng với vấn đề phi truyền thống, xung đột môi trường, về độ “nhạy” của bộ máy nhà nước trước các vấn đề chính sách an sinh xã hội chưa có “tiền lệ” cũng như tầm quan trọng của cách tiếp cận và nghiên cứu giới trong chính sách an sinh xã hội,…

  Đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

  Trong khi đó, đề cập đến thực tiễn và giải pháp, các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã tiếp cận ở nhiều góc nhìn khác nhau, như: xây dựng nguồn lực công tác xã hội chuyên nghiệp, mô hình và giải pháp thực hiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; một số chính sách an sinh xã hội cụ thể như đảm bảo bình đẳng giới; chính sách thích ứng già hóa dân số, giảm nghèo bền vững,…

  Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học gắn với nhiệm vụ chính trị của Khoa Xã hội học và Phát triển, tạo ra diễn đàn khoa học cởi mở, trao đổi các vấn đề khoa học mới, hiện đại, gắn tính học thuật với tính thực tiễn cao, chú trọng tính thảo luận, tranh biện về các thách thức, vấn đề mới trong nghiên cứu, giảng dạy chính sách an sinh xã hội; đồng thời, tiếp thu tri thức khoa học mới, bổ sung, hoàn thiện tài liệu trong khuôn khổ chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị trong thời gian tới.

  Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:

  Tin và ảnh: Hữu Hoàng; Hà Phương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:16
  • Hôm nay: 361
  • Tháng hiện tại: 15738
  • Tổng lượt truy cập: 63094