Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: “Kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát triển bền vững”

  18/11/2020 07:15 PM


  Sáng ngày 17/11/2020, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát triển bền vững”.

  Dự Hội thảo, về đại biểu khách mời có PGS, TS. Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Hoàng Đình Cán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An; PGS, TS. Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Quang Bá - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Đỗ Việt Hà - Quyền Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phùng Chí Sỹ - Tổng giám đốc Công ty Angchor Network Việt Nam; ông Lê Hoàng Phúc - Công ty liên doanh Thuốc lá BAT-Vinataba. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện; TS. Phan Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Tấn Vinh -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Ngoài ra, Hội thảo chào đón sự tham dự của các nhà khoa học đến từ: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tài chính - Makettinh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển; cùng đại diện lãnh đạo khoa, ban, phòng và giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đến tham dự Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, phát triển kinh tế tuần hoàn đang dần trở thành xu hướng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, trong khi nguồn tài nguyên trên thế giới đang ngày càng cạn kiệt. Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều nỗ lực và đã đạt được nhiều thành quả trong tiến trình phát triển bền vững.

  Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tuần hoàn, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn - Xu hướng phát triển bền vững” nhằm tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong việc triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về vai trò và lợi ích của kinh tế tuần hoàn, những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tuần hoàn, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, hướng các doanh nghiệp phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua sản xuất và tiêu dùng bền vững.

  Hội thảo sẽ là diễn đàn đa chiều để các nhà hoạch định chính sách, đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng nhau trao đổi, thảo luận, đặt tiền đề để tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tế đang đặt ra tại các địa phương, góp thêm các kiến nghị cho việc hoạch định chính sách hướng tới thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam nói chung và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng.

  TS. Phan Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo đề dẫn Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, TS. Phan Công Khanh cho biết, theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình sản xuất khép kín, các chất thải được quay trở lại, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người. Kinh tế tuần hoàn đem lại 04 lợi ích cơ bản thông qua tận dụng tối đa các nguồn lực, bao gồm: tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, lợi ích xã hội. Phát triển kinh tế tuần hoàn đang dần trở thành xu hướng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển có ít tài nguyên, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới đang ngày càng cạn kiệt.

  Ở nước ta, tính đến nay, mặc dù thuật ngữ “kinh tế tuần hoàn” chưa được sử dụng chính thức trong các nghị quyết của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nhưng trên thực tế và cả về chủ trương, chính sách, Việt Nam đã có những bước tiếp cận sớm với kinh tế tuần hoàn, cụ thể trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có trình bày một trong những “Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030” là: “… xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Đồng chí nhấn mạnh, Hội thảo cần tập trung vào các vấn đề chính: (1) Nghiên cứu, làm rõ vai trò quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay; (2) Hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lý luận về kinh tế tuần hoàn phục vụ nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong hệ thống Học viện; (3) Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

  Trên cơ sở tham luận, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung bàn thảo để làm rõ một số nội dung trọng tâm về những khó khăn, vướng mắc khi vận hành phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay; kinh nghiệm của Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành khu vực phía Nam khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn; những giải pháp tăng cường sự tác động đa chiều, đa phương giữa các địa phương trong vùng, đồng thời giúp từng địa phương phát huy lợi thế của mình để liên kết, hỗ trợ cùng với các địa phương khác khi nảy sinh các vấn đề trong phát triển kinh tế tuần hoàn; cơ chế hình thành động lực thị trường trong các lĩnh vực thuộc kinh tế tuần hoàn; lộ trình hành lang pháp lý để hình thành và phát triển thành công nền kinh tế tuần hoàn; các giải pháp để mô hình kinh tế tuần hoàn trở thành động lực khuyến khích phát triển ngành tái chế, định hướng người tiêu dùng hướng đến tiêu dùng xanh, tiêu dùng thông minh (thông qua những hành động đơn giản như sử dụng túi thân thiện môi trường, sản phẩm xanh,…); giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều bộ phận, nhiều lĩnh vực, từ lãnh đạo, quản lý, khoa học - công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đến tiêu dùng…

  TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tổng kết Hội thảo

  Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Tấn Vinh khẳng định: Hội thảo có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là cơ hội lớn để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Với 43 bài tham luận và các đóng góp ý kiến, Hội thảo thống nhất ở bốn nội dung sau: Thứ nhất, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế chiều sâu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu vào, áp dụng khoa học - công nghệ vào các ngành, đặc biệt là xử lý rác thải để tái tạo nguyên liệu mới; Thứ hai, thực hiện kinh tế tuần hoàn cần gắn liền với phát triển công nghệ, kinh tế số và Cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ mới sẽ giúp việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả, giảm thải ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tránh khai thác quá mức tài nguyên; đồng thời, tạo được cơ hội việc làm mới... đảm bảo mục tiêu của mô hình này; Thứ ba, để mở rộng nền kinh tế tuần hoàn, các nhà sản xuất cần phải xác định rõ đâu là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Thay vì sản xuất sản phẩm càng nhanh, càng rẻ càng tốt, thì độ bền của sản phẩm và quy trình sản xuất bền vững mới là yếu tố then chốt; Thứ tư, xây dựng chiến lược truyền thông về kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao nhận thức của các nhà sản xuất và công chúng về trách nhiệm của họ đối với các sản phẩm trong suốt vòng đời của chúng.

  Một số hình ảnh của Hội thảo khoa học:

  Hội thảo khoa học kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Hà Phương; Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 589
  • Tháng hiện tại: 589
  • Tổng lượt truy cập: 18904