Thông tin khoa học “Nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và một số định hướng cho thanh niên”

  10/10/2020 11:52 AM


  hcma.vn - Chiều ngày 7/10/2020, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thông tin khoa học trực tuyến với chủ đề “Nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và một số định hướng cho thanh niên” tại 4 điểm cầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và thông tin tại chương trình.

  Dự chương trình thông tin khoa học về phía Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Chánh Văn phòng; về phía Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Thọ Quang, Bí thư; đồng chí Đào Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện, Ban Chấp hành các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Học viện; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ Khoa học trẻ.

  Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 

  Với chủ đề “Nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và một số định hướng cho thanh niên”, thông tin tại hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155 và Hướng dẫn số 14 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 29 và Hướng dẫn số 11 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong các ngày 4-5/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
  Đại hội đã hoàn thành 4 nội dung quan trọng, gồm: i) tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; ii) thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; iii) bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; iv) bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
  Đánh giá về thành công của Đại hội, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định, với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra đúng chương trình, kế hoạch. Đại hội thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Báo cáo chính trị của Đại hội đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020, bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đã bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo… Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Đảng ủy Học viện rất coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

  PGS, TS Hoàng Phúc Lâm thông tin về “Nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và một số định hướng cho thanh niên" tại Chương trình

  Trao đổi tại chương trình thông tin khoa học, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tính xung kích, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Học viện trong việc đề xuất, tổ chức chương trình thông tin về những nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt trong toàn hệ thống Học viện. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị đoàn viên, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt quán triệt sâu sắc các nội dung đã được Đại hội thông qua, phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện; sớm xây dựng nghị quyết chuyên đề Đảng lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn mới, chiến lược phát triển thanh niên bám sát tầm nhìn phát triển Học viện đến năm 2030 tầm nhìn 2045.
  Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một trong những đảng bộ lớn, có vai trò quan trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hiện toàn Đảng bộ Học viện có 33 đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 125 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 1.869 đảng viên phân bố ở các chi/đảng bộ đơn vị chức năng, đơn vị nghiên cứu, giảng dạy tại Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ./.

  Tác giả: Minh Hằng

   

  (Dẫn tin từ hcma.vn)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 122
  • Tháng hiện tại: 35148
  • Tổng lượt truy cập: 1