Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Văn Chính với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”

  03/12/2019 04:30 PM


  Ngày 30/11/2019, nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Văn Chính (1924-2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Chính với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”.

  Tham dự hội thảo, Đoàn Học viện Chính trị khu vực II có PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và một số giảng viên, nghiên cứu viên.

  Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ các nội dung:  truyền thống của quê hương, gia đình ảnh hưởng đến tư tưởng yêu nước và cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Chính; đồng chí Nguyễn Văn Chính - nhà cách mạng kiên trung, tiêu biểu, nhà lãnh đạo sáng tạo, chủ động, bản lĩnh, có tầm nhìn đột phá, “dám nghĩ, dám làm” của quê hương Long An những tấm gương nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Chính.

   Trong đó, tham luận của một số giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II chủ yếu tập trung làm rõ những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Chính thời kỳ bao cấp “tạo cơ sở thực tiễn hình thành đường lối đổi mới của Đảng”, “chủ trương đột phá “bù giá vào lương”.

  Hơn 61 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Chính - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, Bộ trưởng Bộ Lương thực, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo cách mạng đã gắn bó cả cuộc đời mình phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước và góp phần xây dựng quê hương Long An phát triển như ngày hôm nay.

  Tin và ảnh: Nguyễn Tôn Phương Du

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 83
  • Tháng hiện tại: 35109
  • Tổng lượt truy cập: 1