Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

  01/11/2019 02:05 PM


  Sáng ngày 31/10/2019, tại tỉnh Đồng Nai, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các vụ chức năng, viện chuyên ngành của Học viện. Về phía tỉnh Đồng Nai có: đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Về phía Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có: PGS, TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo của các trường thành viên dự và đồng chủ trì Hội thảo.

  Tham dự Hội thảo còn có PGS, TS. Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương; TS. Đặng Mạnh Trung - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại phía Nam; đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An; đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; đại diện lãnh đạo các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; lãnh Học viện Chính trị khu vực II;  cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, lãnh đạo, doanh nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Phú Cường đã khái quát vị trí, vai trò của tỉnh Đồng Nai trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đưa ra những đánh giá về thực trạng đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh trạnh của tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, thời gian qua, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ động và tích cực chỉ đạo tăng cường đổi mới sáng tạo, quản lí thống nhất các hoạt động hợp tác kinh tế trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lí của Nhà nước đối với công tác hội nhập. Đồng chí đánh giá vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng đang đối diện với nhiều thách thức trong quá trình hội nhập. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh của cả nền kinh tế để giải quyết những thách thức đang đặt ra, trong đó có vấn đề về đổi mới sáng tạo.

  Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang bước nhanh vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập hiện nay, Việt Nam nói chung, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức, nguy cơ to lớn, đòi hỏi phải có những hành động quyết liệt để hóa giải. Đồng thời, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, vị trí, tiềm năng của Vùng đã được khẳng định, song trong bối cảnh mới, để thực hiện những quan điểm, tầm nhìn của Đảng, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế mới là “vùng đổi mới sáng tạo” trong tiến trình phát triển đất nước. Theo đó, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam phải: là cái nôi hình thành và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo, hình mẫu của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng, phù hợp với những điều kiện đặc thù của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của Vùng thông qua đổi mới và tạo sự chuyển biến đồng bộ cả ba yếu tố mũi nhọn: công nghệ - thể chế - con người.

  GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội thảo

  Trong khi đó, PGS, TS. Huỳnh Thành Đạt cho rằng, để giữ vững trọng trách tiên phong, đầu tàu trong phát triển kinh tế đất nước, thì việc vận dụng thành tựu của tiến bộ khoa học - công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo là điều vô cùng quan trọng, cần thiết đối với vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

  Tại Hội thảo, các tham luận và ý kiến của các nhà khoa học, lãnh đạo, doanh nghiệp đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề, gồm: quan điểm của Đảng về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực trạng đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo đến năng lực canh tranh tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Những khó khăn, thách thức đối với quá trình đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực canh tranh tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  PGS, TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

  Bên cạnh việc làm rõ những thành tựu đã được trong phát triển kinh tế - xã hội của Vùng thời gian qua, nội dung Hội thảo đã tập trung thảo luận về nguyên nhân dẫn đến sự chững lại trong tăng trưởng của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Một trong những nguyên nhân được xác định là dư địa phát triển dựa vào nguồn lực lao động giá rẻ đã tới hạn, trong khi những tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là dựa vào đổi mới, sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, đột phá về thể chế chưa được phát huy đầy đủ để tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng.

  Các đại biểu và nhà khoa học tham dự Hội thảo cho rằng, nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề cốt lõi để phát triển kinh tế. Đối với vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các tỉnh, thành trong Vùng phải đi đến một quy hoạch vùng thống nhất, đẩy mạnh sự kết nối hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế giữa các địa phương trong vùng. Đồng thời, phải chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đội ngũ lãnh đạo, quản lí phải có khả năng sáng tạo, chia sẻ mục tiêu nhằm phát huy trí tuệ tập thể và tính kỉ luật. Ngoài ra, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo hướng đến xây dựng lộ trình cơ sở hạ tầng thông minh. Đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công đô thị thông minh trong tương lai.

  Tổng kết Hội thảo, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các nội dung đã được các đại biểu, nhà khoa học trao đổi và thảo luận. Từ đó, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Ban Tổ chức cần tổng hợp các ý kiến, đề xuất những giải pháp với Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, rào cản cho vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và các giải pháp hướng đến sự phối kết hợp chặt chẽ trong tiến trình phát triển của các tỉnh, thành trong Vùng./.

  Tin và ảnh: Phi Hùng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:21
  • Hôm nay: 660
  • Tháng hiện tại: 21705
  • Tổng lượt truy cập: 22684604