Hội thảo khoa học: Chiến lược phát triển địa phương định hướng cho Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tới 2030 - tầm nhìn 2045

  18/10/2019 10:38 AM


  Sáng ngày 17/10/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Đại học Indiana (Hoa Kỳ), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Chiến lược phát triển địa phương định hướng cho Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tới 2030 - tầm nhìn 2045. Hội thảo này là sự tiếp nối các sự kiện đã diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng. Theo dự kiến, để khép lại Chương trình, một diễn đàn sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2020.

   Toàn cảnh Hội thảo

  Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

  Tham dự Hội thảo có lãnh đạo của một số ban, bộ ngành Trung ương; đại diện 35 đơn vị, cơ quan nghiên cứu của Trung ương và địa phương; lãnh đạo tỉnh, thành phố, sở kế hoạch đầu tư của 22 tỉnh, thành phía Nam, cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Quốc gia Singapore, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị khu vực II, Viện Chiến lược phát triển, Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

  Phát biểu khai mạc, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, Hội thảo này được tổ chức nằm trong chuỗi các hội thảo chuẩn bị cho Diễn đàn phát triển vùng và địa phương được tổ chức vào tháng 4/2020. Trong khuôn khổ của Hội thảo, lãnh đạo các địa phương, nhà khoa học cùng trao đổi các vấn đề đặt ra trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển cũng như những nội dung của phát triển địa phương; mối quan hệ của chúng và những nội dung của một bản chiến lược phát triển địa phương, quy trình và các công cụ xây dựng bản chiến lược đó. Hội thảo hướng đến góp phần cho công tác chuẩn bị các văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại Hội thảo

  Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Thanh Liêm cho biết:  Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương khác trong cả nước đang khẩn trương triển khai các bước lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã tổ chức nhiều hội thảo lớn, phục vụ chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kì 2020-2025 gồm các chủ đề, như: Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển dịch vụ và triển khai quy hoạch, phát triển hạ tầng dịch vụ của Thành phố; định hướng quy hoạch và phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành; đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh; quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn cùng các sông, kênh nội thành;... Theo đồng chí Lê Thanh Liêm, việc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2011 -2020; bổ sung hoàn thiện chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; đồng thời, cập nhật, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 của các địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Giới thiệu về “Xây dựng chiến lược phát triển địa phương”, TS. Đậu Hương Nam - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã tập trung trình bày vào những vấn đề về chiến lược phát triển tổng thể quốc gia, vấn đề cụ thể của địa phương và những vấn đề cần lưu ý trong cuốn cẩm nang Hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng chiến lược phát triển địa phương. Với tham luận “Định hướng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, PGS, TS. Bùi Tất Thắng - Viện Chiến lược phát triển, đã giới thiệu khái quát về: tổ chức xây dựng chiến lược; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 và một số vấn đề đặt ra với tỉnh/thành phố trong phát triển nhanh và bền vững. Ngoài ra, Hội thảo còn được nghe các tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, như: Công cụ xây dựng chiến lược phát triển địa phương; Định hướng phát triển liên kết vùng trong chiến lược phát triển địa phương; Bứt phá phát triển hệ sinh thái cụm ngành - Tận dụng tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0 để phục vụ Chiến lược phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

  Trong khi đó, dưới góc nhìn kinh nghiệm của quốc tế, chuyên gia Nguyễn Đỗ Dũng - Đại học Quốc gia Singapore giới thiệu về Quy hoạch không gian tích hợp và những vấn đề mấu chốt trong quy hoạch. Theo đó, Quy hoạch tích hợp là quy hoạch với sự tham gia chủ động của các ban ngành gắn với nguồn lực. Những vấn đề cốt lõi trong quy hoạch gồm: Quy hoạch cần có tính chiến lược và xác định các nguyên tắc; quy hoạch phải gắn với giá trị đất đai; quy hoạch phải gia tăng giá trị đất đai và chất lượng cuộc sống; quy hoạch phải có tính dự báo và bảo vệ các cơ hội của tương lai; bản quy hoạch phải chắc chắn nhưng phương pháp quy hoạch cần linh hoạt; đô thị đáng sống là đô thị có tính cạnh tranh về kinh tế; quy hoạch cần dự trữ đất để phát triển lâu dài; quy hoạch cần gắn với nguồn lực cụ thể và nhu cầu của thị trường.

  Tại Hội thảo, từ thực tiễn kinh nghiệm của địa phương, các đại biểu là lãnh đạo của các tỉnh, thành, như Bến Tre, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết các ý kiến phát biểu đều khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của chủ đề hội thảo; nêu lên những trăn trở, khó khăn trong vấn đề xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển của địa phương: Xác định vị trí, tầm nhìn của chiến lược phát triển quốc gia và của địa phương ở đâu, như thế nào; tính đồng bộ giữa chiến lược, quy hoạch phát triển của quốc gia và của địa phương như thế nào; những vấn đề đặt ra trong liên kết vùng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực...

  Tổng kết Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh: So với các hội thảo được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hội thảo lần này đã có nhiều nội dung cập nhật, các chuyên gia đã bổ sung nhiều nội dung và phương pháp tiếp cận. Các ý kiến phát biểu và thảo luận đã thể hiện ở các nội dung: ý nghĩa, mục tiêu, phương hướng, nội dung, yếu tố tác động, chủ thể, thậm chí là những vấn đề kỹ thuật...  Hội thảo đã làm rõ hơn vai trò của Trung ương và địa phương trong thực hiện chiến lược phát triển và hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trung ương phải cung cấp thông tin, kết quả thống kê vĩ mô chính xác, có dự báo căn cơ, tiêu chí xây dựng, nguyên tắc, quy tắc, cách thức xây dựng để địa phương định hình và xây dựng phù hợp với địa phương. Đồng thời, chính địa phương phải đóng vai trò chủ động trong xác định mục tiêu, hình thành chiến lược, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm và thể hiện bản sắc trong tư duy, chiến lược phát triển địa phương. PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà kì vọng, với những nội dung khoa học được tiếp cận, việc tăng cường vai trò của Trung ương, sự chủ động của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân địa phương thì những vấn đề quốc gia, của địa phương sẽ được giải quyết. Chỉ có như vậy, nguồn lực xây dựng, phát triển đất nước mới không bị phân tán, những thành công của hôm nay không là lực cản của tương lai. Đây là sự kết nối, tích hợp và chia sẻ để thành công.

  Hội thảo kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin: Thái Bình; ảnh: Hoàng Anh Tuấn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 428
  • Tháng hiện tại: 6133
  • Tổng lượt truy cập: 22730696