Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020

  13/09/2019 02:26 PM


  Sáng ngày 12/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 do Học viện Chính trị khu vực II chủ trì. Đề tài là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho Đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của tỉnh Bình Phước.

  Dự buổi đánh giá và nghiệm thu đề tài, về phía Hội đồng tư vấn đánh giá và nghiệm thu có: ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước; ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước; ông Đặng Hà Giang -  Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước; ông Hồ Hải Thạch - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; ông Lê Văn Duyệt - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước; TS. Phạm Đào Thịnh - Trường Đại học Sài Gòn; PGS, TS. Lưu Ngọc Tố Tâm - Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; PGS, TS. Hà Thanh Việt - Trường Cán bộ quản lý giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía ban Chủ nhiệm đề tài có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, chủ nhiệm đề tài; TS. Trần Minh Tâm - Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, cùng các thành viên tham gia đề tài.
  Trong Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả thực hiện đề tài trình bày trước Hội đồng, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã nhấn mạnh: Tỉnh Bình Phước luôn coi trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ có chất lượng. Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của tỉnh được nâng lên rõ rệt và ngày càng được chuẩn hóa theo hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Bình Phước đang đứng trước những vấn đề hết sức cấp bách trong phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực khoa học - công nghệ nói riêng, như: Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn thấp và chủ yếu làm công tác quản lý; khả năng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn còn hạn chế... So với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh hiện nay, sự đóng góp của đội ngũ trí thức Bình Phước chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ sẵn có. Do đó, vấn đề đặt ra là cần đánh giá chính xác thực trạng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của Tỉnh để tìm ra giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao trong thời gian tới phù hợp, hiệu quả hơn.

  Xuất phát từ thực tế đó, đề tài đã tiến hành công tác tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ và chỉ ra một số mặt hạn chế của nguồn nhân lực khoa học - công nghệ tỉnh Bình Phước; đồng thời, đề xuất các nhóm giải pháp vĩ mô lẫn vi mô nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ có chất lượng. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào các nhóm giải pháp về đào tạo và phát triển về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ mang tính đặc thù của tỉnh Bình Phước.
  Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài và tinh thần làm việc nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài. Các vấn đề của nội dung nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu của đề tài được giải quyết một cách triệt để và logic. Các sản phẩm của đề tài công phu, kĩ lưỡng. Tuy nhiên, để đề tài được hoàn thiện và có chất lượng cao hơn, Hội đồng đánh giá và nghiệm thu đã đưa ra một số vấn đề cần bổ sung, sửa chữa, như: Cập nhật và thống nhất số liệu đến cuối năm 2018; cần chú ý đến sự dịch chuyển nguồn nhân lực khoa học công nghệ giữa khu vực nhà nước và tư nhân, giữa các địa phương; cần chú trọng các giải pháp đào tạo và phát triển hơn là thu hút. 
  Kết luận của Hội đồng đánh giá và nghiệm thu khẳng định, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học chủ yếu, căn cứ vững chắc để xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bình Phước và được chuyển giao cho Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước triển khai ứng dụng.
  Buổi đánh giá và nghiệm thu kết thúc sáng cùng ngày./.

   

  Tin và ảnh: Phan Hoàng Ngọc Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:3
  • Hôm nay: 34
  • Tháng hiện tại: 13909
  • Tổng lượt truy cập: 22556408