Hội thảo khoa học “Bối cảnh mới và nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”

  29/06/2019 07:22 AM


  Sáng ngày 28/06/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức hội thảo khoa học: “Bối cảnh mới và nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”.

  Sáng ngày 28/06/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức hội thảo khoa học: “Bối cảnh mới và nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”. 
  Đây là một trong các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX02.04/16-20: “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 
  Dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có GS,TS Lê Hữu Nghĩa – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên chính tham gia đề tài. 
  Về phía Học viện II, có TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện II; cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện II và các đại biểu đến từ Trường Đại học Sài Gòn, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

  GS, TS Lê Hữu Nghĩa - Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương (chủ nhiệm đề tài) báo cáo đề dẫn tại hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS, TS Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Từ năm 1991, Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện không còn được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa như giai đoạn trước, do vậy cần thiết phải nhận thức lại, bổ sung cho phù hợp bối cảnh mới. Sự cần thiết phải có nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam còn xuất phát từ những yêu cầu sau: (1) Việt Nam cần chủ động để khắc phục thiếu hụt sự giúp đỡ từ các quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa do bị khủng hoảng, đổ vỡ. (2) Chủ nghĩa tư bản đã có sự điều chỉnh làm cho một số người ngộ nhận và ca tụng, tác động không nhỏ tới nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. (3) Toàn cầu hóa bên cạnh những cơ hội thì cũng đem lại không ít thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh vừa phải hội nhập, thích nghi và thực hiện các cam kết và chuẩn mực quốc tế, vừa phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. (4) Dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, máy móc, robot sẽ thay thế con người trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực… dẫn tới hàng triệu lao động sẽ thất nghiệp, để lại hậu quả tiêu cực về phát triển xã hội. (5) Làm thế nào để vừa phát huy được truyền thống yêu nước của dân tộc, vừa giải quyết hài hòa vấn đề dân tộc và giai cấp? (6) Nhiều thách thức cũng đang đặt ra đòi hỏi cần nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là “bốn nguy cơ”, “ba điểm nghẽn”; bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần giải quyết tốt 09 mối quan hệ lớn và các nhiệm vụ trọng tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

   

  Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề sau: (1) Bối cảnh thế giới với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường; các thể chế đa phương đang đứng trước thách thức nghiêm trọng, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy, tương quan lực lượng thay đổi sâu sắc; khoa học - công nghệ có những đột phá, cách mạng công nghiệp 4.0… (2) Về bối cảnh trong nước, thành tựu hơn 30 năm đổi mới tạo thế và lực mới cho đất nước, hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện… Bên cạnh đó, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ xu hướng già hóa dân số, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, các nguy cơ đã được Đảng chỉ ra vẫn tiếp tục tồn tại…. (3) Đề xuất, bổ sung, phát triển mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay, tập trung vào các nội dung, như: làm rõ các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội, phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội, các mối quan hệ lớn, các nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ… đặc biệt là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

  PGS, TS Phan Thanh Khôi - Giảng viên cao cấp Viện CNXHKH, Học viện CTQG Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

  Kết luận Hội thảo, GS, TS Lê Hữu Nghĩa tổng kết những nội dung chính đã được các đại biểu, nhà khoa học trao đổi, chia sẻ, thảo luận. Những đóng góp quý báu này là cơ sở để Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện đề tài. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm đề tài gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện II đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thảo thành công tốt đẹp.

  Toàn cảnh Hội thảo khoa học: “Bối cảnh mới và nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Tuyết Hằng, ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:21
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 5314
  • Tổng lượt truy cập: 22668558