Hội thảo khoa học:“Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay - Thực trạng và đề xuất”

  03/06/2019 02:31 PM


  Sáng ngày 01/6/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay - Thực trạng và đề xuất”.

  Đây là một trong các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.31/16-20: “Cơ sở lý luận - Thực tiễn về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020:“Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”do Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

  Dự Hội thảo, về phía Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm Đề tài; PGS, TS Đinh Ngọc Giang - Phó Viện trưởng; PGS, TS Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng cùng các cán bộ, giảng viên Viện Xây dựng Đảng.

  Về phía Học viện II có PGS, TS Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; cán bộ, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng; đại diện Khoa Nhà nước và Pháp luật, Ban Quản lý khoa học, Ban Quản lý đào tạo.

  Khách mời tham dự Hội thảo có PGS, TS Lê Văn Lý - nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS, TS Huỳnh Văn Tới - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn - nguyên Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Văn Giang phát biểu: Lý luận cũng như thực tiễn đã và đang cho thấy trong quá trình đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị hiện nay cần chú trọng vào nhiệm vụ quan trọng nhưng rất khó khăn là xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện của nước ta trong giai đoạn mới; đồng thời, đoạn tuyệt với những giáo điều, dập khuôn, thiếu hiệu quả của mô hình tổ chức cũ. Nghiên cứu tìm ra câu trả lời đúng, những giải pháp hữu hiệu, khả thi cho những vấn đề đó có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết nêu trên là góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ do Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đề ra: “Từ năm 2021 đến năm 2030: Hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới”.

  Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung vào một số vấn đề sau: (1)Phân tích, làm rõ những mặt được, hạn chế, bất cập cần đổi mới mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị; (2) Chỉ ra tác động, yêu cầu đối với mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam trong điều kiện mới; (3) Đưa ra một số tiêu chí đánh giá xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam, làm cơ sở để đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam; (4) Đề xuất phương hướng xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với điều kiện mới.

  Kết thúc Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Văn Giang khẳng định: Các ý kiến tham luận của các đại biểu, nhà khoa học đã giúp Ban Chủ nhiệm Đề tài thấy rõ được thực trạng, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Ban Chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến, đề xuất tích cực về hướng tiếp cận đề tài cũng như cách giải quyết vấn đề do yêu cầu và phạm vi của Đề tài rộng; các tiêu chí đánh giá về xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị. Đây là những thông tin rất có giá trị cho Ban Chủ nhiệm trong quá trình triển khai Đề tài. PGS, TS Nguyễn Văn Giang cảm ơn Ban Giám đốc Học viện II đã tạo điều kiện phối hợp tổ chức thành công Hội thảo, đồng thời cảm ơn các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn đã có những ý kiến tham luận quý báu, đóng góp nhiều cho quá trình thực hiện Đề tài.

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 741
  • Tháng hiện tại: 9552
  • Tổng lượt truy cập: 22734115