Sáng ngày 24/11/2020, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Sáng ngày 17/11/2020, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát triển bền vững”.

hcma.vn - Chiều ngày 7/10/2020, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thông tin khoa học trực tuyến với chủ đề “Nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và một số định hướng cho thanh niên” tại 4 điểm cầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và thông tin tại chương trình.

Sáng ngày 29/7/2020, được sự cho phép của Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Khoa Kinh tế chính trị tổ chức Toạ đàm khoa học “Kinh tế số và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu, giảng dạy các môn học kinh tế cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực II”.

Chiều ngày 20/7/2020, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng văn hóa pháp luật cho công nhân tỉnh Bình Phước - Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo là một trong những hoạt động của đề tài khoa học “Xây dựng văn hóa pháp luật cho công nhân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay”, mã số ĐT.XH/TLĐ.2019.13.

Sáng ngày 19/5/2020, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam: Thành tựu và ý nghĩa lịch sử”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1