Chiều ngày 22/9/2018, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo: “Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số: KX.01.07/16-20: “Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài nằm trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách” (mã số: KX.04.05/16-20, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lí luận chính trị giai đoạn 2016-2020), sáng ngày 22/9/2018, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo: “Kiểm soát quyền lực trong nội bộ hệ thống chính trị Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách”.

Sáng ngày 07/9/2018, tại Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức hội thảo “Định hướng giải pháp xây dựng và hoàn thiện lí luận dân tộc của Việt Nam”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Chương trình khoa học - công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Những vấn đề cơ bản về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:61
  • Hôm nay: 510
  • Tháng hiện tại: 14512
  • Tổng lượt truy cập: 22484160