Chiều ngày 25/8/2021, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Hội thảo khoa học: Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào nghiên cứu, giảng dạy. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Sáng ngày 20/4/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi báo cáo chuyên đề tháng 4 năm 2021 cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện. Buổi báo cáo do TS. Nguyễn Sỹ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày, với chuyên đề: “Xây dựng Chính phủ liêm khiết, phục vụ, kiến tạo phát triển".

Chiều ngày 16/3/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay”, mã số: KX.01.49/16-20, do TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, làm Chủ nhiệm đề tài.

Chiều ngày 19/12/2020, Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Chính sách an sinh xã hội Việt Nam: Lý luận và một số vấn đề tiếp tục nghiên cứu hiện nay”.

Sáng ngày 24/11/2020, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát huy vai trò của công tác xuất bản, tạp chí, giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Sáng ngày 17/11/2020, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế tuần hoàn - xu hướng phát triển bền vững”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1