Chiều ngày 05/11/2023, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Chi hội Luật gia Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Toạ đàm “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị vào giảng dạy môn Lý luận và pháp luật về quyền con người".

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2023, sáng ngày 03/11/2023, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi Báo cáo thời sự định kỳ tháng 11/2023 với chủ đề: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay” do TS. Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo.

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học làm chủ nhiệm, sáng ngày 31/10/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”.

Ngày 25/10/2023, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp với Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2023 chủ đề “Động lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số - Từ tầm nhìn đến thực tế”.

Chiều ngày 18/10, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội thảo với chủ đề “Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ với việc triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngày 18/10/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh uỷ Bình Phước tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ với việc triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội thảo.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1