Chiều ngày 21/10/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”, theo hình thức trực tuyến.

Chiều ngày 07/10/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm giới thiệu bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bộ sách gồm 02 cuốn) với tựa đề: “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Tọa đàm là một hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu, lan tỏa, nghiên cứu và vận dụng những nội dung trong bộ sách, đặc biệt góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Học viện Chính trị khu vực II. Buổi Tọa đàm giới thiệu bộ sách được diễn ra theo hình thức trực tuyến.

hcma.vn - Hội thảo khoa học “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”

nhandan.vn - Nhân dịp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2021-2022, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài viết biểu dương những thành tựu trong lãnh đạo, quản lý, giảng dạy và học tập của Học viện; đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu ngang tầm nhiệm vụ. Trân trọng giới thiệu bài viết.

hcma.vn - Sáng 8/9/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1