Sáng ngày 12/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 do Học viện Chính trị khu vực II chủ trì. Đề tài là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho Đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của tỉnh Bình Phước.

Sáng ngày 21/8, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm: Chiến lược quốc phòng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Elbridge Colly - Giám đốc Chương trình Quốc phòng tại Trung tâm An ninh của Hoa Kỳ, là diễn giả chính tại tọa đàm.

Chiều ngày 04/7/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức hội thảo khoa học: “Nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa.”

Sáng ngày 28/06/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức hội thảo khoa học: “Bối cảnh mới và nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”.

Sáng ngày 01/6/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay - Thực trạng và đề xuất”.

Kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), sáng ngày 17/5, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo là một trong những sự kiện hướng đến chào mừng 70 năm truyền thống vẻ vang Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II (1949 - 2019).

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:8
  • Hôm nay: 61
  • Tháng hiện tại: 14542
  • Tổng lượt truy cập: 22572182