Chiều ngày 27/11/2018, tại Bình Phước, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại tỉnh Bình Phước - Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước: “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng tại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020” do Học viện II chủ trì, PGS,TS. Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

Ngày 21/11/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Hội thảo “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển bền vững vùng Đông Nam bộ”.

Sáng ngày 31/10/2018, tại Lâm Đồng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Lâm Đồng và mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại TP. Bảo Lộc và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng: “Xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Lâm Đồng” do Học viện Chính trị khu vực II chủ trì, TS. Nguyễn Tấn Vinh làm chủ nhiệm.

Ngày 29/10/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II và Đại sứ quán Vương quốc Anh tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tính minh bạch trong hành chính công: Kinh nghiệm của Vương quốc Anh”.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 16/10/2018, tại tỉnh Vĩnh Long, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Phan Văn Đáng - Những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng”.

Chiều ngày 22/9/2018, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo: “Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số: KX.01.07/16-20: “Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài nằm trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1