Tọa đàm khoa học: Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới

  14/05/2024 08:44 PM


  Trong khuôn khổ Đề tài KX.02.04/21-25, chiều ngày 14/5/2023, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới. PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

  Toàn cảnh Toạ đàm

  Tham dự buổi Tọa đàm còn có: các biên tập viên của Tạp chí Lý luận chính trị, lãnh đạo và biên tập viên Tạp chí Khoa học chính trị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, cùng một số giảng viên của Khoa Xây dựng Đảng và Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu đề dẫn tại Toạ đàm

  Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS, TS. Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung, phương thức quan trọng, có ý nghĩa quyết định để xây dựng đạo đức của Đảng, để Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. Bởi vậy, việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ta chỉ đạo thực hiện từ sớm và là chủ trương xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng.

  Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận các nội dung cơ bản: 1) Thực trạng nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và việc triển khai thực thiện chủ trương này của các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên. 2) Chủ thể, nội dung, cách thức, các yếu tố tác động đến công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 3) Thực trạng công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiên nay. 4) Mối quan hệ, vai trò, tầm quan trọng và việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức với xây dựng Đảng về đạo đức. 5) Về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ nhận giá trị đạo đức cách mạng, phẩm chất đạo đức của Đảng; phản bác các luận điệu phủ nhận kết quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị phát biểu kết luận tại Toạ đàm

  Kết luận Tọa đàm, PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi khẳng định ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay, nhất là ý nghĩa của những chỉ dẫn của Người về nâng cao đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung trao đổi tại Tọa đàm là những vấn đề thực tiễn sinh động, có ý nghĩa cơ sở để xác định phương pháp, cách thực tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian tới, đến năm 2045, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần vào xây dựng Đảng ta vững mạnh.

  Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Toạ đàm

  Toạ đàm kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Phi Hùng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1