Tập huấn chuyên đề tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”)

  25/04/2024 06:00 PM


  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa họclàm chủ nhiệm, sáng ngày 25/04/2024, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn chuyên đề Công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”).

  TS. Nguyễn Văn Phương, Chủ nhiệm đề tài - Học viện Chính trị khu vực II, triển khai kế hoạch tập huấn

  Tổ chức tập huấn nhằm thực nghiệmgiải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương, đó là Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình. Qua đó góp phần hoàn thiện cho người học những kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương.

  Nội dung tập huấn bao gồm 2 phần: (i) Phần chung: Giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình; các nội dung khác có liên quan…(ii) Phần chuyên biệt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ trong công táchòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình,….; đồng thời kết hợp phát phiếu khảo sát người học trước và sau khi tham gia tập huấn.

  PGS,TS. Lưu Ngọc Tố Tâm - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực II trình bày tại Buổi tập huấn

  Giảng viên tập huấn là PGS,TS. Lưu Ngọc Tố Tâm - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực II, chuyên gia về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đã phối hợp sử dụng một số phương pháp dạy học hiện đại nhằm phát huy tính tích cực của người học.

  Tham gia tập huấn có 100 học viên đang công tác, sinh sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bao gồm cán bộ chuyên trách công tác gia đình cấp xã, huyện; cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, huyện (Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh); cán bộ Công an, Tư pháp cấp xã, huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ; các đối tượng khác có liên quan công tác phòng, chống bạo lực gia đình…

  Tập huấn kết thúc vào chiều cùng ngày./.

  Tin: Văn Phương; Ảnh: Mạnh Hùng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1