Báo cáo thời sự định kỳ tháng 5/2024 với chủ đề “Quá trình phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”

  06/05/2024 11:00 AM


  Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 5/2024, sáng ngày 06/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi Báo cáo thời sự định kỳ tháng 5/2024 với chủ đề: “Quá trình phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay” do PGS, TS. Đỗ Thị Thạch - Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

  Toàn cảnh buổi Báo cáo thời sự

  Tham dự buổi Báo cáo thời sự, có đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị, cùng toàn thể viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K74.A16 và K74.A17, khoá học 2023 - 2024 tại Học viện Chính trị khu vực II.

  PGS, TS. Đỗ Thị Thạch - Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại buổi Báo cáo thời sự

  Trong khuôn khổ Buổi báo cáo thời sự, PGS, TS. Đỗ Thị Thạch tập trung trình bày các nội dung: Thứ nhất, tư duy về lựa chọn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam: (i) Đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa: Sự lựa chọn nhất quán từ khi Đảng ra đời; (ii) Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? bao gồm: Căn cứ lý luận: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ thực tiễn: Thực tiễn cách mạng Tháng Mười Nga, thực tiễn của chủ nghĩa xã hội hiện thực, thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, thực tiễn của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng. Thứ hai, tư duy về lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay: (i) Thời kỳ trước đổi mới; (ii) Thời kỳ đổi mới. Thứ ba, thuận lợi, khó khăn đối với lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay: (i) Về lý luận: Nền tảng tư tưởng của Đảng (Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội), Bổ sung những cấu thành mới: Tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận 40 năm đổi mới của Đảng (Đại hội XIV - 2026); (ii) Về thực tiễn: Thực tiễn thế giới, thực tiễn trong nước, thách thức, khó khăn. Thứ tư, một số nhóm giải pháp chủ yếu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

  Buổi báo cáo thời sự kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Kim Ngân

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1