Tọa đàm khoa học: "Quan điểm sai trái, thù địch về Hồ Chí Minh - Nhận diện và đấu tranh"

  17/12/2021 03:08 PM


  Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HVCTKVII ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực II về “Triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh được giao chuẩn bị nội dung và chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Quan điểm sai trái, thù địch về Hồ Chí Minh – Nhận diện và đấu tranh”. Tọa đàm khoa học đã diễn ra sáng ngày 17/12/2021, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

  Toàn cảnh Tọa đàm khoa học

  Tham dự Tọa đàm trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II có đội ngũ giảng viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các khoa: Xây dựng Đảng, Triết học, Lịch sử Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin khoa học. Tham dự trực tuyến có các nhà khoa học đến từ Trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang.

  Tại buổi Tọa đàm, các tham luận và ý kiến phát biểu đã làm rõ động cơ, mục đích và thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Qua đó, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

  Tọa đàm là dịp để các nhà khoa học trao đổi, chia sẻ tri thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc di sản Hồ Chí Minh; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm nhận diện và đấu tranh gắn với hoạt động giảng dạy ở Học viện Chính trị khu vực II và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

  Một số hình ảnh đại biểu tham luận tại Tọa đàm:

  ThS. Phạm Tấn Xuân Tước - Giảng viên chính Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học

  TS. Nguyễn Quỳnh Anh - Trường Đại học An ninh nhân dân trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học

  TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II trình bày tham luận tại Tọa đàm khoa học

  Tọa đàm kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 35
  • Tháng hiện tại: 15682
  • Tổng lượt truy cập: 1