Hội thảo khoa học: Kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị Việt Nam - Thực trạng và định hướng chính sách

  19/03/2019 09:55 AM


  Triển khai các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách” (mã số: KX.04.05/16-20, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lí luận chính trị giai đoạn 2016-2020), sáng ngày 15/3/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo: “Kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị Việt Nam: Thực trạng và định hướng chính sách”.

  Dự Hội thảo: Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng; PGS, TS. Nguyễn Văn Mạnh - nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật. Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có các đồng chí Phó Giám đốc: PGS, TS. Lưu Văn An; PGS, TS. Mai Đức Ngọc; PGS, TS. Phạm Minh Sơn. Đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài và đồng chủ trì hội thảo có PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn - nguyên Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Chủ nhiệm đề tài); TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Thư ký đề tài). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các nhà khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Chính trị khu vực II.

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn nhấn mạnh: Kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị là vấn đề đã được nghiên cứu, tiếp cận khá đầy đủ từ các khía cạnh lịch sử, chính trị, pháp lí, văn hóa, tâm lí… Trong những năm gần đây, nhiều công trình, nhiều nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu về kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị như là nhu cầu của đổi mới, hoàn thiện tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới và phát triển đất nước, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Tuy nhiên, những nghiên cứu đó mới chỉ dừng lại ở một số nội dung cụ thể, như kiểm soát xã hội đối với một thiết chế trong hệ thống chính trị mà chủ yếu là nhà nước. Xuất phát từ đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam là một chỉnh thể các tổ chức, tồn tại và hoạt động trong mối quan hệ chặt chẽ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ”. Quyền lực thực chất là của nhân dân. Nhân dân ủy quyền lại cho các thiết chế trong hệ thống chính trị để sử dụng quyền lực đó phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội nên không thể tránh khỏi sự lạm quyền, lộng quyền nếu thiếu đi sự kiểm soát quyền lực. Do đó, kiểm soát xã hội đối với toàn bộ các thiết chế trong hệ thống chính trị là yêu cầu tất yếu, khách quan.

  Tại Hội thảo, các ý kiến thảo luận, góp ý tập trung vào một số vấn đề sau:

  (1) Tính tất yếu khách quan của việc kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. (2) Vai trò, đặc trưng của kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. (3) Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với chủ thể kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam; thể chế xã hội về kiểm soát đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam. (4) Đánh giá sự vận động và xu hướng phát triển của hệ thống chính trị ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, những yêu cầu của hội nhập quốc tế tác động đến kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị hiện nay để đề xuất hệ thống quan điểm, nguyên tắc cho kiểm soát xã hội đối với hệ thống chính trị, ngăn chặn nguy cơ tha hóa quyền lực.

  Kết thúc Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn thay mặt Chủ nhiệm đề tài đã kết luận 4 vấn đề: (1) Hội thảo đã làm rõ hơn, sâu sắc sự cần thiết của kiểm soát xã hội trong hệ thống chính trị. (2) Những vấn đề nhằm bảo đảm kiểm soát xã hội hiệu quả từ những chiều cạnh khác nhau, như thể chế xã hội, chủ thể kiểm soát xã hội,.. đối với hệ thống chính trị. (3) Việc thực thi quyền lực, các điều kiện bảo đảm kiểm soát xã hội hiệu quả, như hoàn thiện pháp luật, cơ chế vận hành, các điều kiện nhân lực, vật lực, sự công khai, minh bạch trong vận hành hệ thống chính trị. (4) Bảo đảm tính hiệu quả của các chế tài xử lí, như sự nghiệp chính trị, lợi ích kinh tế, thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại...

  Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ban Chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, các đơn vị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Mai Phương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:16
  • Hôm nay: 429
  • Tháng hiện tại: 25649
  • Tổng lượt truy cập: 22688548