Xã hội hoá giáo dục - đào tạo ở Bình Dương: Thực trạng và định hướng chính sách

  13/03/2019 11:36 AM


  Sáng ngày 12/03/2019, tại Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo khoa học “Xã hội hoá giáo dục - đào tạo ở Bình Dương: Thực trạng và định hướng chính sách”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương: “Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương” do Học viện Chính trị khu vực II chủ trì, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

  Dự Hội thảo có sự hiện diện của ThS. Lê Thị Mộng Diễm - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; PGS,TS. Hoàng Trọng Quyền - Phó Hiệu Trưởng Đại học Thủ Dầu Một; đồng chí Nguyễn Đức Đạt - Đại diện Tổng công ty Becamex; đồng chí Võ Thành Giàu - Phó Chủ tịch UBND Huyện Bàu Bàng; đồng chí Trần Hồng Dung - Phó Chủ tịch UBND Huyện Phú Giáo; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Thuận An; đồng chí Trương Văn Phương - Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương; đồng chí Nguyễn Văn Chệt - Trưởng phòng Giáo dục TP. Thủ Dầu Một. Ngoài ra, tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo, quản lý các đơn vị sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Bình Dương.

  Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện; ThS. Vũ Văn Phong - Phó Trưởng Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển và các thành viên nhóm nghiên cứu.

  Mục đích của Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, từ đó đưa ra định hướng và đề xuất các nhóm giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hội thảo do PGS.TS. Phạm Minh Tuấn và đồng chí Lê Thị Mộng Diễm đồng chủ trì

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: Xã hội hóa giáo dục - đào tạo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội. Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước, các địa phương (trong đó có tỉnh Bình Dương) đã cải tiến chất lượng dịch vụ giáo dục - đào tạo, chuyển sang hướng xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, vừa tăng trách nhiệm của các đơn vị, vừa góp phần huy động các nguồn lực xã hội. Bình Dương có tốc độ phát triển nhanh và mạnh, thu hút lượng lớn dân nhập cư từ các tỉnh, thành cả nước về lập nghiệp. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với công tác giáo dục - đào tạo ở tỉnh Bình Dương. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có nhiều biện pháp triển khai thực hiện. Chính vì vậy, thời gian qua, địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng trong xã hội hóa lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu thì công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn một số khó khăn, bất cập: nhận thức về xã hội hóa giáo dục - đào tạo của người dân, nhà đầu tư và một số cán bộ, công chức chưa đúng và chưa đầy đủ; các chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo và các chính sách, pháp luật về đầu tư, về xã hội hóa hoạt động giáo dục - đào tạo còn nhiều bất cập, ưu đãi dành cho nhà đầu tư trong các lĩnh vực này chưa đủ tạo động lực, chưa đủ sự khuyến khích; nguồn nhân lực thực hiện xã hội hóa vừa thiếu về số lượng vừa chưa bảo đảm về chất lượng, đặc biệt là nhân sự được đào tạo trình độ chuyên môn cao; chưa thực sự thu hút được nhiều nguồn lực tham gia trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục – đào tạo; kết quả xã hội hóa về giáo dục - đào tạo giữa các địa phương trong Tỉnh còn chênh lệch. Sự chênh lệch giàu nghèo dẫn đến mức độ tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ giáo dục - đào tạo của người dân ở vùng đô thị với vùng sâu, vùng xa có sự chênh lệch đáng kể. Theo đó, cần thiết phải có những nghiên cứu, đánh giá khách quan, khoa học để một mặt phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; mặt khác, khắc phục những hạn chế, vượt qua những khó khăn, thách thức trong xã hội hóa giáo dục - đào tạo ở Bình Dương.

  Tại Hội thảo, các ý kiến thảo luận, góp ý tập trung vào một số vấn đề sau:

  Thứ nhất, thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2010 - 2017) ở các cấp học: giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; giáo dục đại học, cao đẳng; cơ sở ngoại ngữ, tin học; đào tạo nghề.

  Thứ hai, xác định những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Thứ ba, làm rõ về tình hình, cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

  Thứ tư, đề xuất quan điểm, định hướng chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Tổng hợp các tham luận, ý kiến trao đổi và kết luận Hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: (1) Xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên vẫn tồn tại những rào cản nhất định. Điều này rất cần cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp lý. (2) Xuất hiện sự bất cập của công tác quản lý và hoạt động cung ứng dịch vụ công của nhà nước. (3) Cần có khung pháp lý về các chính sách và định hướng một số giải pháp để đẩy mạnh việc xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

  Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đồng chí cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ đồng tổ chức Hội thảo từ phía Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là các nhà khoa học, học giả đã tích cực hợp tác, làm nên thành công của Hội thảo.

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Mai Phương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 33
  • Tháng hiện tại: 28040
  • Tổng lượt truy cập: 22690939