Hội nghị trực tuyến: Tổng kết công tác khoa học năm 2018

  25/12/2018 12:01 PM


  Chiều ngày 21/12/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác khoa học năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS, TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị.

  Dự hội nghị còn có: PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; thành viên Hội đồng khoa học Học viện; đại diện lãnh đạo các các đơn vị trực thuộc Học viện và toàn thể cán bộ Vụ Quản lí khoa học; đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ Ban Quản lí khoa học ở các Học viện khu vực.

  Tại Hội nghị, PGS, TS Lê Quốc Lý đã báo cáo khái quát về những thuận lợi, thành tựu trong công tác khoa học năm 2018, như: số lượng, quy mô nhiệm vụ khoa học tăng lên; loại hình nhiệm vụ phong phú, đa dạng hơn. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ trì thực hiện 132 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, hợp tác quốc tế về khoa học, biên soạn giáo trình, hội thảo, hội nghị các cấp; tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện, bổ sung trang thiết bị và phần mềm công nghệ điện tử hiện đại; tăng cường kết nối hoạt động thông tin trong hệ thống Học viện, mà trọng tâm là kết nối thư viện điện tử. Đồng thời, PGS, TS Lê Quốc Lý chỉ ra một số hạn chế, cụ thể là: một số đề tài còn chậm tiến độ; chất lượng nghiên cứu khoa học còn hạn chế; hệ thống thông tin khoa học kết nối trong Học viện cần được cải tiến hơn để đáp ứng với nhu cầu nghiên cứu khoa học và giảng dạy hiện nay; còn thiếu chủ động trong các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, về hoạt động khoa học năm 2019, Dự thảo Báo cáo xây dựng 7 phương hướng, 8 nhiệm vụ; đồng thời, đề ra 8 giải pháp để thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trên.

   

  Thay mặt Ban lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị, TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc, đề xuất: công tác biên soạn, hoàn tất bộ giáo trình trong năm vừa qua cần có sự đánh giá một cách chính xác, hệ thống để làm tư liệu cho những lần chỉnh sửa, tái bản sau này; xây dựng kho tài nguyên số, cập nhật kết quả báo cáo tổng quan đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu khoa học của toàn hệ thống; cần xây dựng thư viện số kết nối trong toàn hệ thống; tăng cường sự phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực II với các trường chính trị tỉnh trong công tác nghiên cứu khoa học.

  Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung đề xuất, khuyến nghị một số giải pháp cần triển khai trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về tính hệ thống, đồng bộ, khai thác và phát huy được hệ thống dữ liệu dùng chung, đồng thời phát huy được tính sáng tạo, tự chủ của các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao về kết quả nghiên cứu khoa học trong năm 2018 tại Học viện. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, nghiên cứu khoa học phải gắn liền với thực tiễn, không hình thức, lí luận suông; cần chú trọng tới mối tương tác giữa nghiên cứu khoa học và giảng dạy; cần chú trọng hơn nữa công tác nghiên cứu thực tế, từ đó chủ động đưa ra những kiến nghị, giải pháp để phục vụ cho công tác tham mưu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá trong nghiên cứu khoa học, chống sao chép, đạo văn. Đồng thời, tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm của các nhà khoa học, nhấn mạnh tới chức năng, nhiệm vụ của Học viện là giảng dạy và nghiên cứu khoa học và sự khác biệt trong nghiên cứu của Học viện với các cơ quan nghiên cứu khác. Đồng chí mong rằng, năm 2019 sẽ có nhiều đột phá, sáng tạo mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

  Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; Ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:52
  • Hôm nay: 1400
  • Tháng hiện tại: 27956
  • Tổng lượt truy cập: 22690855