Thực hiện Kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2024, sáng ngày 06/6/2024, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Trao đổi thông tin với chủ đề “Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong bối cảnh mới” - INFORMATION EXCHANGE ON U.S. FOREIGN POLICY IN THE NEW CONTEXT do TS. Daniel Twining - Chủ tịch Viện Cộng hoà quốc tế, Hoa Kỳ trình bày.

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2024, sáng ngày 03/6/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi Báo cáo thời sự định kỳ tháng 6/2024 với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới” do PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo - Giảng viên cao cấp, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Sáng ngày 16/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ.

Trong khuôn khổ Đề tài KX.02.04/21-25, chiều ngày 14/5/2023, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới. PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa họclàm chủ nhiệm, sáng ngày 26/04/2024, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn chuyên đề Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”).

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa họclàm chủ nhiệm, sáng ngày 25/04/2024, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn chuyên đề Công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”).

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1