Chiều ngày 29/11/2023, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Toạ đàm “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học”.

hcma.vn - Sáng ngày 23/11/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018-2023) – Kết quả và kinh nghiệm”.

Sáng ngày 19/11/2023, tại tỉnh Lâm Đồng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học: Phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn hiện nay.

Chiều ngày 05/11/2023, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Chi hội Luật gia Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Toạ đàm “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị vào giảng dạy môn Lý luận và pháp luật về quyền con người".

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2023, sáng ngày 03/11/2023, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi Báo cáo thời sự định kỳ tháng 11/2023 với chủ đề: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay” do TS. Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo.

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học làm chủ nhiệm, sáng ngày 31/10/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:0
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1