Chiều ngày 07/11/2022, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi báo cáo thời sự định kỳ tháng 11/2022 tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Buổi báo cáo thời sự với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu trong thực hành đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" do PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K73.A01 đến K73.A10.

Sáng ngày 19/8/2022, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Triển khai nhân rộng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng”.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HVCTKVII ngày 01/3/2021 của Học viện Chính trị khu vực II về “Triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, sáng ngày 17/6/2022, Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với Triết học Mác - Lênin”.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 01-KH/HVCTKVII ngày 01/3/2021 của Học viện Chính trị khu vực II về “Triển khai tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực II năm 2021”, sáng ngày 17/6/2022, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII vào giảng dạy môn Nhà nước và Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong không khí đội ngũ báo chí cả nước đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), sáng ngày 10/6/2022, được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Tạp chí Khoa học chính trị thuộc Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Hội nghị Cộng tác viên và Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát triển đội ngũ cộng tác viên Tạp chí Khoa học chính trị”. Hội nghị cộng tác viên và Tọa đàm khoa học được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II và trực tuyến trên phần mềm MS Teams.

Nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, đồng thời tăng cường sự hiểu biết về quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cũng như văn hóa Ấn Độ, chiều ngày 20/01/2022, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Trao đổi thông tin về 50 năm quan hệ ngoại giao và giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1