Sáng ngày 16/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vùng Đông Nam Bộ.

Trong khuôn khổ Đề tài KX.02.04/21-25, chiều ngày 14/5/2023, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổi mới. PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, PGS, TS. Phạm Tất Thắng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa họclàm chủ nhiệm, sáng ngày 26/04/2024, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn chuyên đề Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”).

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa họclàm chủ nhiệm, sáng ngày 25/04/2024, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn chuyên đề Công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”).

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học làm chủ nhiệm, sáng ngày 23/04/2024, tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn chuyên đề Công tác tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng, chống bạo lực gia đình (thuộc đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”).

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 5/2024, sáng ngày 06/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi Báo cáo thời sự định kỳ tháng 5/2024 với chủ đề: “Quá trình phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay” do PGS, TS. Đỗ Thị Thạch - Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1