Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  12/05/2018 01:58 PM


  Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:8
  • Hôm nay: 401
  • Tháng hiện tại: 12498
  • Tổng lượt truy cập: 22465825