Tọa đàm khoa học cấp cơ sở lần 1 năm 2018

  12/05/2018 01:55 PM


  Tọa đàm khoa học cấp cơ sở lần 1 năm 2018

  Thực hiện Thông báo số 82 ngày 06/3/2018 về việc tổ chức tọa đàm khoa học cấp cơ sở lần 1 từ 15/3/2018 đến 31/3/2018 của Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), các đơn vị trong Học viện II đã tổ chức triển khai tọa đàm khoa học nhằm trao đổi về mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài theo đúng tiến độ và kế hoạch. Thành phần tham dự các buổi tọa đàm bao gồm:Đại diện Ban Giám đốc Học viện II, Thành viên Hội đồng tư vấn, đại diện Ban Quản lý khoa học, Chủ nhiệm đề tài, đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì, các cộng tác viên, giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị.
  Năm 2018, Học viện Chính trị khu vực II có 22 Đề tài khoa học cấp cơ sở được triển khai, bao gồm đề tài cấp cơ sở và đề tài cấp cơ sở trọng điểm. Kết quả của Tọa đàm là cơ sở khoa học để các Chủ nhiệm đề tài và Đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Đề tài theo đúng kế hoạch và nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng nghiên cứu.
  Một số hình ảnh tọa đàm của các đơn vị:
  Khắc Hiếu - Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 406
  • Tháng hiện tại: 12503
  • Tổng lượt truy cập: 22465830