Bài viết: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân từ "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" đến thực tiễn hiện nay

  23/02/2018 07:00 AM


  Nhân dịp 170 năm Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản. Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân từ "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" đến thực tiễn hiện nay của PGS,TS. Phan Văn Rân và TS.Ngô Chí Nguyện đã đăng lên Tạp chí Khoa học chính trị số 1/2018

  Nhân dịp 170 năm Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản. Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân từ "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" đến thực tiễn hiện nay của PGS,TS. Phan Văn Rân và TS.Ngô Chí Nguyện đã đăng lên Tạp chí Khoa học chính trị số 1/2018

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:42
  • Hôm nay: 257
  • Tháng hiện tại: 15115
  • Tổng lượt truy cập: 22488121