Ký kết Chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giai đoạn 2023-2030

  06/06/2023 05:25 PM


  hcma.vn - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và kỷ niệm 112 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023), chiều ngày 05/6/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2030.

  5_0887

  Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2030

  Tham dự Lễ ký kết, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện. 

  Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Trưởng ban; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Ban.

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: việc ký kết chương trình hợp tác giữa hai đơn vị nhằm lan tỏa giá trị cốt lõi của tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Học viện, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các đơn vị thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

  Trên thực tế, để cụ thể hóa trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn về chủ trương, chính sách cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, từ năm 2017 đến nay, Học viện và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, đưa vào giảng dạy tại Học viện hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hệ thống các trường chính trị cả nước trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Chương trình phối hợp đã được Học viện thực hiện qua các nội dung nổi bật: Chuyên đề thi đua, khen thưởng đã được đưa vào giảng dạy tại các hệ lớp, trở thành chuyên đề bắt buộc trong chương trình cao cấp lý luận chính trị và là một chuyên đề trong chương trình trung cấp lý luận chính trị.

  5_0860

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

  Để tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và góp phần tham mưu, tư vấn chính sách cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm mong muốn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện trong việc xây dựng giáo trình, tài liệu bồi dưỡng các chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; hợp tác nghiên cứu các đề án, đề tài, tổ chức các hội thảo về công tác thi đua, khen thưởng; tham gia giảng dạy các chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng trong các chương trình đào tạo của Học viện cũng như phối hợp đề xuất các kiến nghị, chính sách cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến thi đua, khen thưởng.

  Khẳng định ý nghĩa, sự cần thiết của việc triển khai chương trình hợp tác, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết: Là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, cơ quan tham mưu công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước, những năm qua, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã nỗ lực, cố gắng tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng - phát động, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong cả nước. Các phong trào thi đua đã gắn với các đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, mang lại tác dụng thiết thực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  5_0874

  Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi lễ

  Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, hai đơn vị đã hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ nguồn; phối hợp với Ban xây dựng các chuyên đề, giáo trình giảng dạy về công tác thi đua, khen thưởng.

  Đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2030, hằng năm đều có chương trình hoạt động cụ thể, có đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để năm sau làm tốt hơn năm trước. 

  5_0878

  Đại biểu dự Lễ ký chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương 

   

   

  Nguồn: hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1