Tọa đàm khoa học: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục phát triển văn hóa nghệ thuật xứng tầm với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới”

  30/04/2022 08:30 AM


  Chiều ngày 25/4/2022, Khoa Văn hóa và Phát triển, Khoa Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A145, K72.A146 tại Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục phát triển văn hóa nghệ thuật xứng tầm với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới”. Đây là một trong những chủ đề trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

  Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại phòng Studio - Trung tâm Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị khu vực II và trực tuyến trên phần mềm MS Teams. TS. Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển cùng TS. Trần Thị Thúy Vân - Phó Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo chủ trì buổi Tọa đàm.

  TS. Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển phát biểu khai mạc Tọa đàm

  Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Kim Liên cho biết, 29 bài viết trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có 02 bài viết về văn hóa rất tâm huyết của Tổng Bí thư, đó là: “Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và “Tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa nghệ thuật xứng tầm với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới”. Các bài viết này thể hiện sự trăn trở của đồng chí Tổng Bí thư về những vấn đề liên quan đến văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian vừa qua, với khao khát làm thế nào để chấn hưng nền văn hóa dân tộc. Bởi, văn hóa chính là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. 

  Toàn cảnh Tọa đàm

  Tại tọa đàm, nội dung các tham luận đã trình bày, trao đổi, thảo luận về những vấn đề thuộc về lý luận văn hóa nói chung; những thành tựu, hạn chế, yếu kém về văn hóa trong thời gian vừa qua và chỉ ra nguyên nhân. Đồng thời, làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp để chấn hưng nền văn hóa dân tộc theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong 02 bài viết.

  Bên cạnh đó, nhìn nhận, đánh giá vai trò của văn học nghệ thuật; phân tích những đóng góp to lớn của văn học nghệ thuật trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước đến ngày hôm nay. Trên cơ sở đó, chỉ rõ những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ văn nghệ sĩ của đồng chí Tổng Bí thư.

  Phát biểu kết thúc Tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Kim Liên khẳng định các bài tham luận, ý kiến phát biểu, trao đổi xoay quanh những nội dung trong 02 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng; về những thành tựu và đặc biệt về những hạn chế, yếu kém, bất cập về văn hóa, con người trong thời gian vừa qua; chỉ ra những vấn đề đặt ra trong xây dựng và phát triển văn hóa hiện nay; vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế; về khái niệm văn hóa số…

  Tọa đàm kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 57
  • Tháng hiện tại: 15704
  • Tổng lượt truy cập: 1