Hội thảo khoa học: “Xây dựng chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở lý luận và thực tiễn”

  30/12/2020 03:24 PM


  Sáng ngày 29/12/2020, tại Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở lý luận và thực tiễn”.

  Dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS, TS. Hoàng Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS, TS. Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam. Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện.

  Ngoài ra, Hội thảo chào đón sự tham dự của đồng chí Chuyên viên cao cấp Diệp Văn Sơn - nguyên Phó Vụ trưởng Cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Văn Thanh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An; PGS, TS. Huỳnh Văn Tới - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; PGS, TS. Trần Mai Ước - Chánh Văn phòng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; PGS, TS. Nguyễn Minh Hòa - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7; đại diện của một số trường chính trị khu vực phía Nam; đại diện của các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, các cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các khoa, ban, phòng, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II.

                                                                      

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc Hội thảo

  Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, quá trình đô thị hóa ở nước ta đã và đang diễn ra nhanh chóng dẫn đến có nhiều khác biệt về hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa đô thị và nông thôn, nhưng theo quy định của pháp luật hiện hành thì mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay về cơ bản giống nhau, đều tổ chức 3 cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và vẫn dựa trên cách thức quản lý của chính quyền nông thôn.

  Theo đó, chính quyền ở địa bàn đô thị cũng được tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như chính quyền ở địa bàn nông thôn cùng cấp và có thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý trên địa bàn đô thị, dẫn đến nhiều vấn đề cấp thiết của đô thị, như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, chống ùn tắc giao thông, quản lý dân cư và trật tự an toàn xã hội, chưa được giải quyết kịp thời và cũng chưa phù hợp với nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Trong khi đó, đô thị đòi hỏi phải quản lý theo ngành là chủ yếu, khác với nông thôn quản lý theo lãnh thổ là chủ yếu. Cơ chế chính sách hiện hành đang tạo bất cập trong quản lý đô thị lâu nay xuất phát từ chưa phân biệt sự khác nhau giữa địa bàn đô thị và địa bàn nông thôn trong việc thiết kế mô hình quản lý.

  Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền đô thị, Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm đến vấn đề này. Ngay từ năm 2006, Thành phố đã xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa XII về việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường (từ năm 2009 - 2016). Đánh giá gần 07 năm thực hiện thí điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: tinh gọn bộ máy, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, tiết kiệm ngân sách, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền nhà nước, phát huy được quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở. Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở lý luận và thực tiễn” là cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn.

                                                          

  PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS. Lê Văn Lợi cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Nhiều năm qua, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Nghị quyết số 54/2017/QH14, ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đã và đang có nhiều chủ trương quan trọng, như Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh tại 24 quận, huyện sau 02 năm thí điểm tại Quận 1. Một trong những điểm nhấn của đề án này là phát triển Khu đô thị sáng tạo tại phía Đông của Thành phố thuộc Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức, dựa trên hai trụ cột chính là Khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

  Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng, tổ chức mô hình chính quyền đô thị là một trong những vấn đề căn cốt nhất đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ vọng có thể giúp Thành phố giải quyết hiệu quả những bất cập lâu nay về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, chống ùn tắc giao thông, quản lý dân cư, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

  Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chính quyền đô thị ở nước ta nói chung cũng như ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với 03 vấn đề cơ bản sau: 1) Đánh giá kết quả thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường ở một số địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua và ý nghĩa của vấn đề này; 2) Kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị ở các nước mà Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo; 3) Mô hình, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống giải pháp thực hiện.

  Trên cơ sở tham luận, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung bàn thảo để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chính quyền đô thị ở nước ta nói chung cũng như ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; yêu cầu, nguyên tắc, đặc điểm, mô hình, cơ hội và thách thức của việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh; tham khảo mô hình tổ chức chính quyền đô thị của các nước phát triển, tiếp thu những kinh nghiệm phù hợp với sự phát triển của Việt Nam. Tổ chức bao nhiêu cấp chính quyền và bao nhiêu cấp hành chính, nguyên tắc hoạt động của chính quyền đô thị như thế nào... tất cả những điều này đòi hỏi phải xuất phát từ các cơ sở chắc chắn, khoa học về cả lý luận lẫn thực tiễn; có sự tham gia ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn.

  Kết luận Hội thảo, PGS, TS. Lê Văn Lợi khẳng định: Hội thảo rất có ý nghĩa trong việc đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước phải thực hiện đồng bộ, thống nhất từ các cơ quan nhà nước Trung ương đến chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính nhà nước. Với 40 bài tham luận và các ý kiến đóng góp, Hội thảo đã thống nhất 03 vấn đề sau: Thứ nhất, khẳng định tầm quan trọng của lý luận liên quan đến xây dựng chính quyền đô thị, mang tính hệ thống tường minh, làm chỗ dựa vững chắc cho các vấn đề thực tiễn về xây dựng chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trong đó, gợi mở các cơ sở lý luận từ các góc độ khác nhau: pháp lý, lịch sử, địa lý, các cơ chế quản lý của Đảng cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia gần gũi với Việt Nam có sự thành công về xây dựng chính quyền đô thị cũng như chính quyền thông minh; Thứ hai, bước đầu chỉ rõ được thực trạng tổ chức hoạt động chính quyền đô thị qua kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác, như Đà Nẵng, Đồng Nai,… Chính quyền đô thị hiện nay còn nhiều bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, như hoạt động còn hạn chế, hoạt động phân cấp, phân quyền giữa các cơ chế phối hợp hoạt động. Thứ ba, các bài tham luận đã đưa ra được một số phương hướng, giải pháp, kiến nghị, thể hiện tâm huyết và giá trị khoa học làm sâu sắc thêm công tác quản lý cũng như đào tạo nguồn nhân lực gắn với mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, đồng chí mong muốn kết quả của hội thảo sẽ làm sâu sắc thêm nhận thức lý luận và thực tiễn về những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; là cơ sở để chính quyền Thành phố hoạch định chính sách phát triển, xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp; tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của cả nước.

  Một số hình ảnh của Hội thảo khoa học:

                                                      

                                                                           

                                                                    

                                                                                

   

   

  Tin: Hà Phương; Ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 381
  • Tháng hiện tại: 15758
  • Tổng lượt truy cập: 63114