Hội thảo khoa học: “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay”

  19/06/2020 10:32 PM


  Sáng ngày 18/6/2020, Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay”.

  Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời là các nhà khoa học có GS,TS. Mạch Quang Thắng - Giảng viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phụ trách Cơ quan Đại diện phía Nam; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo, nhà khoa học các học viện, trường chính trị, trường đại học. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; lãnh đạo các khoa, ban, phòng cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên.

  TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II ghi nhận sự quan tâm hưởng ứng tích cực của nhiều nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các học viện, ban tuyên giáo và trường chính trị các tỉnh, các trường đại học. Năm 2020 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước; trong đó có Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhà tư tưởng kiệt xuất. Thời gian càng lùi xa, thế giới có nhiều biến động khó lường nhưng những thành tựu của sự nghiệp đổi mới càng chứng tỏ giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình bôn ba tìm đường cứu nước và tìm thấy “chân lý của thời đại”, trên cơ sở những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã kiến tạo một hệ thống tư tưởng dẫn đường cho dân tộc và từng bước thực hiện thành công hệ tư tưởng ấy. Hội thảo hôm nay một lần nữa khẳng định và giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị vượt thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, để từ đó có thể làm đúng hơn, làm tốt hơn mong muốn của Người về việc xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

  GS, TS. Mạch Quang Thắng - Giảng viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

  Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận từ các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc 19 cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi, tập trung làm rõ các nội dung:

  Thứ nhất, khẳng định giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, phân tích điều kiện, cơ sở và gợi ý các giải pháp để việc học tập, vận dụng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, thiết thực, đi vào đời sống…

  Thứ hai, đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, cụ thể: về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đại đoàn kết dân tộc; về đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ tha hóa quyền lực trong Đảng ta hiện nay; về văn hóa và vai trò của văn hóa; về giáo dục lý luận chính trị - nền tảng phát huy văn hóa chính trị gắn với hội nhập quốc tế…

  Thứ ba, trong bối cảnh thế giới có những diễn biến phức tạp và đất nước đan xen thời cơ, cũng như thách thức thì ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh càng được tỏa sáng. Những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục được phổ biến, vận dụng ngày càng hiệu quả đối với mỗi đảng viên, cán bộ và người dân. Việc nghiên cứu và học tập những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh càng quan trọng và cần thiết, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, khắc phục được những hạn chế để tiếp tục được nhân dân tin yêu và giữ vững ngọn cờ tiên phong, lãnh đạo của mình…

  Toàn cảnh Hội thảo

  Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); qua đó, gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục tìm hiểu và làm rõ hơn những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước giai đoạn hiện nay.

  Hội thảo kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Một số hình ảnh các nhà khoa học phát biểu tại Hội thảo:

  Tin: Thủy Ngô, ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 115
  • Tháng hiện tại: 115
  • Tổng lượt truy cập: 1