Ngày 03/01/2013, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện một đảng cầm quyền”.

Ngày 09 tháng 12 năm 2012, Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở. Tham dự Hội thảo, về phía Lãnh đạo Học viện có TS. Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc; về phía Ban Quản lý Khoa học có TS. Nguyễn Văn Điển. Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp cơ sở, làm cơ sở để đổi mới qui trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong đó phải chú trọng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Ngày 03/12/2012, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II phối hợp với Viện Friedrich Ebert tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Chính sách giáo dục - đào tạo cho mọi tầng lớp xã hội – So sánh giữa Việt Nam và Đức”.

Ngày 30/11/2012, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II đã phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và UNDP tổ chức Hội thảo khoa học: Hoạch định chính sách dựa trên thực chứng trong quản trị và hành chính công sử dụng dự liệu của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) PAPI.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 1244
  • Tháng hiện tại: 23946
  • Tổng lượt truy cập: 22633549