Sáng ngày 29/6/2019, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn“. Hội thảo thuộc Đề tài cấp Bộ do PGS, TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ nhiệm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống một cuộc đời trọn vẹn vì nước, vì dân, trước khi ra đi, Người vẫn nặng lòng về những vấn đề của dân, của nước. Bản Di chúc lịch sử thể hiện tầm vóc của một lãnh tụ nhân dân và vì dân chính là tư tưởng chủ đạo trong di nguyện của Người. Lòng dân chính là vận nước, nên việc cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng vì dân của Hồ Chí Minh trong Di chúc chính là biểu hiện chân thực nhất lòng trung thành với Người, với nhân dân và đất nước.

Di chúc cùng các bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhiều giá trị tư tưởng vĩ đại. Một trong các giá trị ấy là tư duy nhìn xa, trông rộng. Điều này thể hiện: Người chủ động viết Di chúc khi còn minh mẫn; Người tin vào quy luật tất thắng của cuộc kháng chiến chính nghĩa vì độc lập, tự do của nhân dân ta. Đồng thời, ngay từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta còn đang diễn ra ác liệt, Người đã hình dung ra việc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn và chỉnh đốn lại Đảng. Đặc biệt, nguyện vọng “hỏa táng” đối với thi hài của Người và hình thức“hỏa táng” dần được phổ biến.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có bài viết giới thiệu về cuốn sách này. Trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh sứ mệnh thiêng liêng và cao cả do dân tộc Việt Nam giao phó là cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh vì độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc, tự do cho nhân dân. Trước khi đi xa, Người không có gì phải hối hận, nhưng tiếc rằng không còn phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Đảng và nhân dân Việt Nam đang tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước đến thành công.

Tóm tắt: Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng, chân chính. Vì vậy, trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”[1].

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 261
  • Tháng hiện tại: 8392
  • Tổng lượt truy cập: 22448118