Hội thảo khoa học lần thứ hai đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”

  23/02/2024 04:00 PM


  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học làm chủ nhiệm, sáng ngày 23/02/20244, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai đề tài “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Tham dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị khu vực II, có TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học, Chủ nhiệm đề tài; TS. Hồ Thị Song Quỳnh - Phó Trưởng Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công. Về phía tỉnh Bình Dương, có sự tham dự của đồng chí Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; đồng chí Nguyễn Mộng Giang - Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Về phía đại biểu khách mời, có nhà báo, luật sư Nguyễn Thanh Bình; TS. Nguyễn Đức Danh - Trưởng Khoa Khoa học học Giáo dụcTrường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Phạm Thị Thúy - Phó trưởng Khoa, Học viện Hành chính Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các chuyên giacác cán bộ hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đề tài: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương, Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

  Ban Chủ trì Hội thảo gồm có: TS. Nguyễn Văn Phương và đồng chí Lê Văn Thái.

  TS. Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Chính trị khu vực II, Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh thực hiện đề tài khoa học đã được phê duyệt: “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” do Học viện Chính trị khu vực II chủ trì, nhóm nghiên cứu triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu như viết chuyên đề, khảo sát điều tra xã hội học, tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức thực nghiệm… nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đã xác định. Hôm nay, nhóm nghiên cứu tổ chức hội thảo khoa học lần thứ hai nhằm tiếp tục thu thập nhiều thông tin khoa học về phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương, làm cơ sở quan trọng cho việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu.

  Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tham gia trình bày ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung liên quan đến các nhóm giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương như nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý về phòng, chống bạo lực gia đình; nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa bạo lực gia đình; nhóm giải pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; nhóm giải pháp nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, đặc biệt chú trong nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa bạo lực gia đình, bao gồm các giải pháp như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng, chống bạo lực gia đình; giải pháptăng cường xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; giải phápnâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

  Đồng chí Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phát biểu kết luận tại Hội thảo

  Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Lê Văn Thái khẳng định đề tài có ý nghĩa quan trọng nhằm tìm ra các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương. Các ý kiến, giải pháp nêu ra tại Hội thảo là cơ sở để nhóm nghiên cứu của đề tại tiếp thu, vận dụng và đưa vào các nhóm giải pháp của đề tài. Đồng chí Lê Văn Thái nhấn mạnh các nhóm giải pháp của đề tài cần tập trung vào các đặc điểm riêng biệt của tỉnh Bình Dương và đề xuất các kiến nghị phù hợp, góp phần phòng, chống bạo lưc gia đình có hiệu quả.

  Một số hình ảnh tại Hội thảo:

  Hội thảo kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Tin: Văn Phương; Ảnh: Mạnh Hùng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1