Đề tài khoa học cấp bộ

  20/08/2012 07:00 AM


  Đề tài khoa học cấp bộ

  Đ TÀI KHOA HC CP B
  1. Việc làm và thu nhập của nông dân vùng Đông Nam Bộ dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa
  Cơ quan chủ quản: Học viện CT - HC Quốc gia Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Ngọc Loan
  Nghiệm thu: tháng /2010
  Kết quả: Loại khá
  2. Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Chăm
  Cơ quan chủ quản: Học viện CT - HC Quốc gia Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Ngọc
  Nghiệm thu: tháng / 2010
  Kết quả: Loại
  3. Tiền đề và điều kiện xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay
  Cơ quan chủ quản: Học viện CT - HC Quốc gia Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quốc Tuấn
  Thư ký đề tài:  ThS. Diệp Minh Giang
  Nghiệm thu: tháng /2010
  Kết quả: Loại khá
  4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các tỉnh vùng Đông Nam bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  Cơ quan chủ quản: Học viện CT - HC Quốc gia Hồ Chí Minh
  Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Thành Khối
  Thư ký đề tài:  ThS. Nguyễn Tấn Vinh
  Nghiệm thu: tháng /2010

  Kết quả: Loại xuất sắc

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:8
  • Hôm nay: 214
  • Tháng hiện tại: 14786
  • Tổng lượt truy cập: 22596050