Người gửi:
Ngô Thanh Vân
Email:
vanngo@gmail.com
Ngày gửi:
21/10/2017
Lĩnh vực:
Vị trí - chức năng
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vị trí và chức năng như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Vân hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hiện đang là học viên học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tôi đang tìm hiểu về vị trí và chức năng của học viện. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vị trí và chức năng như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Trả lời bởi:
Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM
Ngày trả lời:
18/01/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Vị trí và chức năng học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 Nghị định 48/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, theo đó: 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sử dụng con dấu hình Quốc huy, là đơn vị tài chính cấp I.

4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Ho Chi Minh National Academy of Politics (viết tắt là HCMA).

Trên đây là tư vấn về vị trí và chức năng học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 48/2014/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn. 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1