Trung tâm Thông tin khoa học

  27/03/2023 10:16 PM


  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  TS. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

  PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  THS. BÙI THỊ PHƯỢNG

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  THS. PHAN THỊ HỒNG

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC 

  Trung tâm Thông tin khoa học được hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Học viện Chính trị Khu vực II, tiền thân là Trường Trường Chinh được thành lập vào năm 1949, với chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về các vấn đề, như bảo đảm hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu lý luận của Học viện II; làm đầu mối nghiệp vụ thông tin, tư liệu của toàn Học viện.

  Hơn 70 năm kể từ khi thành lập trường Đảng miền Nam, Trung tâm hòa cùng dòng chảy đồng hành và góp phần cùng với Trường (nay là Học viện Chính trị Khu vực II - đơn vị trực thuộc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh) trong việc đảm nhiệm nhiệm vụ cách mạng của Đảng và Nhà nước giao phó, là trung tâm giữ trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí, cán bộ khoa học lí luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội… trên địa bàn phụ trách; nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Học viện không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị (văn bằng 2), sau đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn theo chức danh, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý cho các đối tượng theo quy định.

  Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành ấy, Trung tâm đã trải qua nhiều lần thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và tên gọi cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn: Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện (1990 - 2006) - sau khi sáp nhập 4 trường Đảng thuộc khu vực phía Nam thành trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II; Trung tâm thông tin - Tư liệu - Thư viện (2006 - 2014)  và  từ năm 2014 đến nay chuyển thành Trung tâm Thông tin Khoa học trực thuộc Học viện II (Căn cứ theo Quyết định số 2953/ QĐ- HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức).

  Hiện nay, Trung tâm Thông tin Khoa học đang từng ngày thay da đổi thịt với bộ mặt khởi sắc đáp ứng yêu cầu cách mạng mới. Để phát huy vai trò và chức năng ngày càng tốt hơn, Trung tâm luôn chú trọng đến việc ổn định tổ chức và đoàn kết trong đội ngũ cán bộ tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Hiện nay, Trung tâm thông tin có tổng số 08 cán bộ, viên chức, trong đó: Lãnh đạo: TS. Nguyễn Văn Phương (GĐ); ThS. Phan Thị Hồng (PGĐ); - Về giới tính: 02 nam và 06 nữ; - Về trình độ: 01: Tiến sĩ; 04: Thạc sỹ và 03 cử nhân; - Về chuyên môn: 03 người có chuyên ngành thư viện và 05 người chuyên ngành khác.

  Thời gian qua, Trung tâm khai thác, thu thập, xử lý và cung cấp những thông tin khoa học phục vụ yêu cầu cho các ngành khoa học nói chung và quá trình đào tạo, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên công chức, viên chức, học viên tại Học viện II nói riêng, với các sản phẩm Thông tin chuyên đề (Tổng cộng là 309 chuyên đề), trong đó Chuyên đề theo khung đào tạo mới (CCLLCT): 144 chuyên đề. Ngoài ra, Trung tâm còn cập nhật, cải tiến sắp xếp tư liệu, tra cứu thư mục để bạn đọc dễ dàng tìm kiếm tài liệu; ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu, từ nhập dữ liệu, mô tả trích các loại ấn phẩm, phân loại, dán nhãn các đầu sách nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong Học viện. Tính đến nay (tháng 12/2022), Trung tâm thông tin đang sở hữu nguồn tài nguyên thông tin như sau: vốn tài liệu Sách gồm: 64.802 cuốn (trong đó sách phòng mượn: 45.910 cuốn, sách phòng đọc: 13.592 cuốn, sách Lê-Nin: 5.300 cuốn). Đây chính là nguồn kho tư liệu đa dạng, góp phần bổ sung, mở rộng nguồn thông tin khoa học về lý luận và thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tập tại Học viện II.

  Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, Trung tâm còn Tổ chức thành công một số cuộc Triển lãm sách nhân kỷ niệm một số ngày lễ lớn, khai giảng năm học; Hội thi thuyết trình sách với chủ đề “Quyển sách tôi yêu” nhân kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Hội thi đã thu hút nhiều thí sinh là cán bộ, viên chức, học viên các lớp Cao cấp lý luận Chính trị đang học tại Học viện II tham dự. Trải qua cuộc thi này, điều thu nhận được không chỉ là những kiến thức được tiếp thu qua sách mà còn là cơ hội thể hiện năng lực, sở trường của mình; Nếu cuộc thi được tổ chức thường xuyên hàng năm sẽ “thắp lên” văn hóa đọc trong trường học, giúp mọi người đến với sách - đến với nguồn kiến thức vô tận của cuộc sống. Có thể nói, từ cuộc thi này, Trung tâm Thông tin khoa học đã thổi “một luồng gió mới” vào phong trào đọc sách của Học viện Chính trị khu vực II. Bởi có thể “cảm” được một cuốn sách, độc giả phải đọc một cách nghiêm túc. Và khi bạn đọc nhận thấy giá trị từ sách mang lại, thì việc đọc sách sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy cùng lan tỏa niềm vui đọc sách ở nhiều nơi, nhiều người bạn hơn nữa để văn hóa đọc sách trở thành văn hóa riêng của người Việt chúng ta. Và như ai đó đã nói rằng “Không phải ai đọc sách cũng thành công nhưng có một sự thật rõ ràng khác là những người thành công thường đọc rất nhiều sách”.

  Đặc biệt trong thời gian qua, được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trung tâm Thông tin khoa học rất vinh dự được Giám đốc giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý phòng Studio thực hiện các buổi ghi hình bài giảng các môn học theo chương trình Cao cấp lý luận Chính trị. Tính đến thời điểm tháng 12/2022 đã ghi hình và biên tập được 162 video clip bài giảng các môn học Cao cấp lý luận Chính trị...

  Thời gian qua, cùng với sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc đối với mọi hoạt động của đơn vị và sự đồng lòng, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ trong đơn vị. Vì vậy, Trung tâm thông tin khoa học đã đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng như:

  Năm 2011-2012: Tập thể lao động tiên tiến

  Năm 2012 – 2013: Tập thể Lao động xuất sắc

  Năm 2013 – 2014: Tập thể lao động xuất sắc

  Năm 2014 – 2015: Tập thể lao động tiên tiến

  Năm 2015 – 2016: Tập thể lao động tiên tiến

  Năm 2016 – 2017: Tập thể Lao động tiên tiến

  Năm: 2018: Tập thể Lao động tiên tiến

  Năm 2019: Tập thể lao động xuất sắc

  Năm 2020: Tập thể lao động xuất sắc

  Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc

  Năm 2022: Tập thể lao động xuất sắc

  Hình thức khen thưởng

  Năm 2011 – 2012: Giấy khen Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  Năm 2012 – 2013: Giấy khen Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  Năm 2013 – 2014: Giấy khen Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  Năm 2014 – 2015: Giấy khen Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  Năm 2015 – 2016: Giấy khen Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  Năm 2018: Giấy khen Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  Năm 2019: Giấy khen Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  Năm 2021: Bằng khen Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

    Hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng Học viện Chính trị khu vực II, Trung tâm Thông tin Khoa học với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học chính trị đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của các địa phương vùng Nam bộ nói riêng, cả nước nói chung; góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, từng ngày đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào từng công đoạn trong các khâu, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng cao và đa dạng nhu cầu bạn đọc, phục vụ hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo tại Học viện… xứng đáng là đơn vị chức năng hỗ trợ trong công tác cung cấp thông tin khoa học của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp ở khu vực phía Nam. Đó là cũng chính là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ, lâu dài của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm./.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1