GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  07/06/2019 10:46 AM


  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Văn Phương

   

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Bùi Thị Phượng

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  ThS. Phan Thị Hồng

  Trung tâm Thông tin khoa học được hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), tiền thân là trường Trường Chinh thành lập năm 1949. Trung tâm giữ chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về các vấn đề, như bảo đảm hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu lý luận của Học viện II. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ cung cấp các các dịch vụ thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ bạn đọc và kịp thời cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và học tập tại Học viện II; Tổ chức quản lý và phát hành sách báo, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho cán bộ và học viên, bên cạnh một số nhiệm vụ chính trị và nghiệp vụ khác của Trung tâm.

  70 năm kể từ khi thành lập trường Đảng miền Nam, Trung tâm thông tin Khoa học hòa cùng dòng chảy đồng hành và góp phần cùng với Trường (nay là Học viện II) trong việc đảm nhiệm nhiệm vụ cách mạng của Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp ở khu vực. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành ấy, Trung tâm đã có những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và tên gọi cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn: Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện (1990 – 2006) – sau khi sáp nhập 4 trường Đảng thuộc khu vực phía Nam thành trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II) thành Trung tâm thông tin- Tư liệu – Thư viện  ( 2006 – 2014)  và  từ năm 2014 đến nay chuyển thành Trung tâm thông tin khoa học trực thuộc Học viện khu vực II (Căn cứ theo Quyết định số 2953/ QĐ- HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức).

  Hiện nay, Trung tâm Thông tin khoa học đang từng ngày thay da đổi thịt với bộ mặt khởi sắc đáp ứng yêu cầu cách mạng mới. Để phát huy vai trò và chức năng ngày càng tốt hơn, Trung tâm luôn chú trọng đến việc ổn định tổ chức và đoàn kết trong đội ngũ cán bộ tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. 

  Trong thời gian gần đây, Trung tâm Thông tin khoa học tiến hành khai thác, thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp những thông tin khoa học phục vụ yêu cầu cho các ngành khoa học nói chung và quá trình đào tạo, nghiên cứu của cán bộ, công chức, viên chức, học viên tại Học viện II nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện trong giai đoạn mới. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối hệ thống thông tin khoa học đối với công tác đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học, Học viện đã và đang tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin khoa học theo hướng hiện đại, với cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ ngày một hoàn thiện hơn. Đây không chỉ là mục tiêu quan trọng cùng với các hoạt động khác trong chiến lược chung của Học viện mà còn là nỗ lực và quyết tâm lớn của đội ngũ lãnh đạo Học viện và Trung tâm Thông tin khoa học. Cùng với việc trang bị trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, các phòng đọc, phòng tra cứu thoáng mát, yên tĩnh, Trung tâm còn cập nhật, cải tiến sắp xếp tư liệu, tra cứu thư mục để bạn đọc dễ dàng tìm kiếm tài liệu; ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu, từ nhập dữ liệu, mô tả trích các loại ấn phẩm, phân loại, dán nhãn các đầu sách nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong Học viện. Hiện nay, Trung tâm Thông tin khoa học đang sở hữu nguồn tài nguyên thông tin tương đối đa dạng, đó là: Giáo trình, đề cương bài giảng: 1.209 quyển; Tài liệu tham khảo: 54.021 quyển; Báo và Tạp chí: 26 đầu báo và 83 đầu tạp chí; Luận văn, luận án: 53 luận văn và 13 luận án; Tài liệu hội thảo: 42 tài liệu; Đề tài nghiên cứu khoa học: 29 đề tài cấp Bộ và 153 đề tài cấp cơ sở…

  Tại Trung tâm thông tin khoa học, công tác tập hợp, hệ thống hóa, xử lý và xây dựng các tập thông tin chuyên đề từ các ấn phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh; từ các văn kiện của Đảng, Nhà nước, của các nhà khoa học phục vụ thiết thực vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên tại Học viện. Ngoài ra, các danh mục tài liệu mới được cập nhật tới từng cán bộ, giảng viên trên hệ thống mạng I-OFFICE của Học viện.

  Đây chính là nguồn kho tư liệu đa dạng, góp phần bổ sung, mở rộng nguồn thông tin khoa học về lý luận và thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tập của Thầy và Trò tại Học viện II.

  Thời gian qua, cùng với sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc đối với mọi hoạt động của đơn vị và sự đồng lòng, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ trong đơn vị. Vì vậy, Trung tâm thông tin khoa học đã đạt được các danh hiệu thi đua tiêu biểu như sau:

  Năm học 2011 – 2012: Tập thể lao động tiên tiến;

  Năm 2012 – 2013: Tập thể Lao động xuất sắc;

  Năm 2013 – 2014: tập thể lao động xuất sắc;

  Năm 2014 – 2015: Tập thể lao động tiên tiến;

  Năm 2015 – 2016: Tập thể Lao động tiên tiến;

  Năm 2016 – 2017: Tập thể Lao động tiên tiến;

  70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng Học viện Chính trị khu vực II, Trung tâm Thông tin khoa học không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị chức năng hỗ trợ trong công tác cung cấp thông tin khoa học của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp ở khu vực. Đây là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ, lâu dài của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm./.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 611
  • Tháng hiện tại: 14202
  • Tổng lượt truy cập: 22773059