Thông tin về Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  24/07/2017 07:00 AM   Thông tin về Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh


  1.  Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện các chức năng: Giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo sự phân công của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; là đơn vị nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  2. Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển đơn vị:
  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tiền thân là Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Khoa Lịch sử Đảng. Ngày 01 tháng 5 năm 1999, theo Quyết định số 117/QĐ-TC-HC của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ môn đã được tách khỏi Khoa Lịch sử Đảng thành Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Giám đốc Học viện II. Sau đó Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên thành Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.
  3. Lãnh đạo đơn vị
  TS. Thân Ngọc Anh - Trưởng Khoa
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
  Trong nhiều năm, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã có đạt những thành tích và khen thưởng đáng ghi nhận.
  Về thành tích:
  Khoảng 200 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, tham luận khoa học, sách xuất bản, trong đó có hơn 10 bài báo và tham luận trên tạp chí, Hội thảo Quốc tế.
  Xuất bản 10 quyển sách chuyên khảo, 02 tập bài giảng.
  Đã trực tiếp chủ trì, chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài nhánh cấp Nhà nước, nhiều đề tài cấp cơ sở. Khoa cũng phối hợp, tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước; cấp Bộ, tỉnh, thành và cấp cơ sở. Hiện nay, Khoa đang thực hiện 02 đề tài cấp cơ sở và chuẩn bị thuyết minh 01 đề tài cấp Nhà nước.
  Về khen thưởng:
  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2004 – 2009
  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010.
  Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2012 – 2013.
  Danh hiệu Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 5 năm (2009-2014) của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho Tập thể lao động xuất sắc hai năm học liền: 2012-2013 và 2013-2014.
  Năm học 2011-2012: Tập thể lao động tiên tiến
  Năm học 2012-2013: Tập thể lao động xuất sắc
  Năm học 2013-2014: Tập thể lao động xuất sắc
  Năm học 2014-2015: Tập thể lao động xuất sắc
  Năm học 2015-2016: Tập thể lao động xuất sắc
  5. Địa chỉ liên hệ
  Phòng: 504
  Điện thoại: (84-28) 38966355 (số nội bộ: 502)
  Email: khoatthcm.hv2@gmail.com

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 348
  • Tháng hiện tại: 21920
  • Tổng lượt truy cập: 22631523