KHOA TRIẾT

  06/03/2019 04:16 PM


  TRƯỞNG KHOA

  TS. Thân Ngọc Anh

  Là khoa trực thuộc của Học viện Chính trị khu vực II, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp mà Học viện đã đạt được, có thể nói, Khoa Triết học là một trong những khoa đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng.

  Khoa Triết học thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy Triết học trong các chương trình Cao cấp lý luận Chính trị, Đại học Chính trị và Cao học Triết học; đồng thời, nghiên cứu những nội dung liên quan đến triết học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

  Sứ mệnh và tầm nhìn: Để phát triển theo định hướng của Học viện Chính trị khu vực II, Khoa triết học đã lập kế hoạch phát triển với những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ ưu tiên... thể hiện rõ sứ mệnh và tầm nhìn đến năm 2020 của mình như sau:

  Sứ mệnh: Phấn đấu trở thành một cơ sở có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực triết học.

  Tầm nhìn: Nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp đào tạo.

   

  Danh sách cán bộ chủ chốt của đơn vị

  TT

  Các bộ phận

  Họ và tên

  Năm sinh

  Học vị, chức danh, chức vụ

  Điện thoại

  Email

  Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đơn vị thực hiện CTĐT

  I. Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị

  1.

   

  Thân Ngọc Anh

  1974

  TS.GVC - Trưởng khoa

  0919083420

  anhtn@hcma2.edu.vn

  Chế Công Tâm

  1963 

  ThS.GVC - Phó khoa

  0918037521

  tamcc@hcma2.edu.vn

  II.Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội

  1.

  Chi ủy

  Chế Công Tâm

  1963 

  ThS.GVC - Bí thư

  0918037521

  tamcc@hcma2.edu.vn

  Nguyễn Xuân Tiệp

  1979    

  TS - Phó Bí thư

  0908201279

  tiepnx@hcma2.edu.vn

  Nguyễn Lâm Thảo Linh

  1980

  TS - Ủy viên

  0946878077

  linhnlt@hcma2.edu.vn

  2

  Công đoàn

  Nguyễn Minh Hằng

  1966

  ThS.GVC – Chủ tịch

  0917716466

  hangnm@hcma2.edu.vn

  Nguyễn Lâm Thảo Linh

  1980

  TS – Phó chủ tịch

  0946878077

   

  Nguyễn Xuân Tiệp

  1979    

  TS - Ủy viên

  0908201279

   

   

  Trải qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong gần 70 năm qua, đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa đã không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Khoa còn có hàng chục giảng viên kiêm nhiệm có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cao từ các viện nghiên cứu, các trường đại học. Họ là những nhân tố hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa.

  Đến nay Khoa Triết học đang vận hành 3 chương trình đào tạo: Cao cấp, Cao học, Đại học. Chương trình bảo đảm cho người học được cung cấp thông tin, kiến thức, được rèn luyện phương pháp tư duy cũng như các kỹ năng.

  Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động bắt buộc của cán bộ trong Khoa. Hiện nay, kết quả các đề tài nghiên cứu các cấp (cấp cơ sở, cấp Bộ) của cán bộ trong Khoa đều đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo và phục vụ xã hội. Khoa thường xuyên tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo,... có sự tham gia của các cán bộ, học viên.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1