Thông tin về Khoa Quan hệ quốc tế

  20/07/2017 07:00 AM


  THÔNG TIN VỀ KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ


  1.    Chức năng nhiệm vụ của đơn vị
  Khoa Quan hệ quốc tế là đơn vị trực thuộc Ban giám đốc, có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chủ yếu phần kiến thức và kỹ năng Quan hệ quốc tế trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chung của Học viện.
  2.    Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển của đơn vị
  -Từ 1990, khi sáp nhập 3 trường Đảng thành trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II, khoa chính thức mang tên khoa Quan hệ quốc tế từ đó đến nay.
  3.    Lãnh đạo đơn vị
  1.    ThS. Lê Văn Anh    Phó Trưởng Khoa phụ trách
  2.    TS. Lê Thị Bình    Phó trưởng khoa
  4.    Thành tích và khen thưởng của đơn vị
  Những năm qua, Khoa là một tập thể đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  Tập thể và cá nhân Khoa nhiều năm được công nhận là Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc.
  +  Năm học 2011- 2012: Tập thể Lao động tiên tiến;
  +  Năm học 2012 - 2013: Tập thể lao động xuất sắc;
  +  Năm học 2013 - 2014: Tập thể lao động xuất sắc;
  +  Năm học 2014 - 2015: Tập thể lao động xuất sắc;
  +  Năm học 2015 - 2016: Tập thể lao động tiên tiến.
  5.    Địa chỉ liên hệ của đơn vị
  -    Phòng : 410
  -    Đt: 08 - 389 66350, số nội bộ: 413, 411
  -    Email: qhqt_kv2@yahoo.com

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:26
  • Hôm nay: 1438
  • Tháng hiện tại: 27994
  • Tổng lượt truy cập: 22690893