Thông tin về Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công

  20/07/2017 12:00 AM  THÔNG TIN VỀ KHOA KINH TẾ

  1. Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của đơn vị
      Chức năng nhiệm vụ
  Khoa Kinh tế đảm nhiệm giảng dạy môn Quản lí kinh tế, Đường lối của Đảng Cộng sản về phát triển kinh tế và các chuyên đề tự chọn, chuyên đề bắt buộc.
  2. Khái quát quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị
  Khoa Kinh tế được thành lập từ năm 1991 trên cơ sở hợp nhất các khoa từ 4 trường Nguyễn Ái Quốc VII, Nguyễn Ái Quốc II, Tuyên huấn Trung ương II, Tổ chức Kiểm tra. Đến năm 1996, tách khoa Kinh tế thành khoa Kinh tế Phát triển và khoa Quản lí Kinh tế. Năm 2013 xác nhập hai khoa Kinh tế Phát triển và khoa Quản lí Kinh tế lấy tên là khoa Kinh tế.
  Khoa Kinh tế có bề dày nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Giảng viên của Khoa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng chính sách, từ nghiên cứu hành vi kinh tế của con người đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các chính sách lao động và việc làm; nghiên cứu thể chế và chính sách nông nghiệp và các khía cạnh kinh tế học môi trường và hiện tượng biến đổi khí hậu.
  3. Lãnh đạo đơn vị
       1. TS. Trần Minh Tâm - Trưởng khoa
       2. TS. Võ Hữu Phước - Phó Trưởng khoa
  4. Thành tích khen thưởng của đơn vị
  Cờ thi đua cấp bộ cho đơn vị đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp bộ năm học 2009 - 2010.
  Tập thể lao động tiên tiến năm học 2013 - 2014
  Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015
  Tập Thể lao động xuất sắc năm học 2015 - 2016
  5. Địa chỉ liên hệ:
  Phòng: 510
  Sđt nội bộ: 510
  Email: khoakinhtehcma2@gmail.com

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:6
  • Hôm nay: 137
  • Tháng hiện tại: 19232
  • Tổng lượt truy cập: 22628835