GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  30/05/2019 03:04 PM


  TRƯỞNG KHOA

  TS. Nguyễn Văn Điển

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. Mai Chiếm Hiếu

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. Võ Hữu Phước

  Khoa Kinh tế chính trị là một trong những khoa nghiên cứu về nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Khoa thực hiện chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học về Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quản lý nhà nước về kinh tế, Kinh tế phát triển… của Học viện Chính trị khu vực II. Khoa Kinh tế chính trị được thành lập vào năm 1991 trên cơ sở hợp nhất các khoa Kinh tế thuộc các trường Đảng miền Nam.

  1. Vị trí, vai trò

  - Khoa Kinh tế chính trị là đơn vị chuyên môn trực thuộc Giám đốc Học viện.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

  - Giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, môn Quản lý kinh tế cho các lớp cao cấp lý luận chính trị, lớp Cử nhân chính trị chuyên ngành (Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận…)

  - Giảng các môn, chuyên đề khác do Giám đốc Học viện giao: Khoa học lãnh đạo, quản lý; Kiểm tra tài chính… (Lớp cử nhân chính trị); Chính sách kinh tế, Kinh tế công cộng, Phân tích lợi ích - Chi phí (các lớp Cao học kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Chính sách công…).

  - Giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác do Giám đốc giao.

  - Nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp và viết các bài tạp chí, các chuyên đề, hội thảo…  

  - Tham gia tổng kết thực tiễn ở các địa phương, ngành nghề, lĩnh vực.

  1. Thành tích đạt được:

   - Huân chương Lao động hạng Ba, do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký ngày 7/9/2009;

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 05/01/2004;

  - Bằng khen cấp bộ cho Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2002-2003, do Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Tô Huy Rứa ký ngày 04/9/2003.

  - Bằng khen cấp bộ cho Tập thể Lao động xuất sắc năm 2005-2006, do Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Lê Hữu Nghĩa ký ngày 15/9/2006.

  - Bằng khen cấp bộ cho Tập thể Lao động xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, do Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Lê Hữu Nghĩa ký 31/8/2010.  

  - Nhiều đồng chí đạt Huân chương Lao động, chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp cơ sở, và Bằng  khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  - Chi bộ, Công đoàn bộ phận khoa Kinh tế chính trị nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, công đoàn bộ phận tiên tiến…

  1. Địa chỉ liên hệ:

  + Khoa Kinh tế Chính trị - Học viện Chính trị khu vực II - Số 99 đường Man Thiện - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh.

  + Số điện thoại: (028) 3896.6355;www.hcma2.vn 

  + Email:khoa_ktct@hcma2.edu.vn

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 390
  • Tháng hiện tại: 6095
  • Tổng lượt truy cập: 22730658