Thông tin về Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  20/07/2017 07:00 AM  Thông tin về Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  1. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị
  + Giảng dạy các môn:
  * Chủ nghĩa xã hội khoa học, lí luận về dân chủ và dân chủ cơ sở, lí luận chung về công tác kiểm tra, giám sát, kỉ luật của Đảng, xử lí tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho các lớp Cao học, Cử nhân, Cao cấp lí luận chính trị.
  * Các chuyên đề cho các lớp bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật kiến thức mới và các lớp bồi dưỡng khác trong và ngoài Học viện theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.
      + Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và công tác khoa học của Học viện II.
  2. Các giai đoạn xây dựng và phát triển
      Khoa Chủ nghĩa Xã hội Khoa học trước đây có tên gọi là Khoa CNCS KH được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đảng miền Nam (năm 1949). Trong quá trình tồn tại và phát triển, Trường Đảng miền Nam đã nhiều lần đổi tên, phân tách và sát nhập nhiều đơn vị, Khoa CNXH KH cũng trải qua nhiều lần sát nhập.
  3. Lãnh đạo đơn vị
      1. TS. Nguyễn Thị Tú Oanh - Trưởng khoa
      2. ThS. Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ.
  4. Thành tích và khen thưởng của đơn vị (từ 2011 đến 2016)
  4.1. Thành tích
  Tổng kết công tác đào tạo 5 năm (2009-2014), Khoa có 01 đồng chí đạt thành tích xuất sắc, được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí giảng viên trong Khoa cũng tích cực tham gia Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi do Học viện Chính trị Khu vực II và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, kết quả: Có 01 đồng chí đạt giải ba năm học 2012-2013, 01 đồng chí đạt giải nhì năm học 2013-2014, 01 đồng chí đạt giải xuất sắc tiêu biểu Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi lần thứ nhất của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  4.2. Khen thưởng
  - Tập thể Khoa:
  Năm học    Hình thức khen thưởng
  2010-2011    Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc
  2011-2012    Bằng khen 2 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2010-2011 và 2011-2012
  Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc
  2012-2013    Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc
  Cờ thi đua cấp bộ đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp bộ năm học 2012- 2013
  2013-2014    Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác từ 2010 đến 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo về tổ quốc (QĐ số 158/QĐ - TTg ngày 20/01/2014)
  Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc
  Cờ thi đua cấp bộ đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp bộ năm học 2013- 2014
  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm học 2012-2013 và 2013-2014 (QĐ số 3934/QĐ-HVCTHCQG)
  2014-2015    Cờ thi đua cấp bộ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2013- 2014
  2015-2016    Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc

  - Chi bộ:
  Năm học    Hình thức khen thưởng
  2009-2010    Giấy khen đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010)
  2010-2011    Giấy khen đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu
  2011-2012    Bằng khen đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2007-2012) (QĐ số 649)
  2012-2013    Giấy khen đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2012 -2013 (Quyết định số: 26-QĐ/ĐU, ngày 27/06/2013)
  2013-2014    Giấy khen đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2013 -2014 (Quyết định số: 23-QĐ/ĐU, ngày 30/06/2014)
  2014-2015    Giấy khen đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2014 -2015
  2015-2016    Giấy khen đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm học 2015 -2016

  - Công đoàn:
  Năm học      Danh hiệu thi đua
  2009-2010     Công đoàn bộ phận tiên tiến
  2010-2011     Công đoàn bộ phận tiên tiến
  2011-2012     Công đoàn bộ phận tiên tiến
  2012-2013    Công đoàn bộ phận xuất sắc
  2013-2014     Công đoàn bộ phận xuất sắc
  2014-2015    Công đoàn bộ phận xuất sắc
  2015-2016    Công đoàn bộ phận xuất sắc

  5. Địa chỉ liên hệ
  - Phòng: 404, 405
  - Điện thoại: 028.38966356, số nội bộ: 404, 405
  - Mail: khoacnxhkh.hcma2@gmail.com

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:21
  • Hôm nay: 569
  • Tháng hiện tại: 18592
  • Tổng lượt truy cập: 22628195