GIỚI THIỆU VỀ KHOA CHÍNH TRỊ HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

  30/05/2019 04:09 PM


  TRƯỞNG KHOA

  TS. Lê Thị Anh Đào

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

  TS. Lê Thị Bình

   

  1.  Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

  - Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện II.

  - Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế thực hiện các chức năng: Giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực Chính trị học và Quan hệ quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo sự phân công của Giám đốc Học viện II; là đơn vị nghiên cứu khoa học về chính trị học và quan hệ quốc tế; nghiên cứu lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  2. Khái quát các giai đoạn xây dựng và phát triển đơn vị:

  Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế được hình thành vào tháng 11/2018, trên cơ sở sáp nhập hai khoa: Khoa Chính trị học và Khoa Quan hệ quốc tế.

  3. Thành tích và khen thưởng của đơn vị 

  Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế là đơn vị chuyên môn đã đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình thực hiện công tác nghiên cứu và giảng dạy.

  Khoa Chính trị học

  Từ khi thành lập, Khoa Chính trị học không ngừng phát triển vững mạnh, liên tục đạt được những thành tích:

  - Đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học trong năm học 2004 -2005; 2006 - 2007.

  - Giám đốc Học viện khu vực II tặng giấy khen Đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2004 - 2009.

  - Giám đốc Học viện khu vực II tặng giấy khen Đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện.

  - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2006 - 2010.

  - Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 2012 -2013;

  - Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 2013 -2014;

  - Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 2014 -2015;

  - Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 2015 -2016.

  - Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 2016 -2017

  - Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2018 và nhận cờ thi đua cấp Bộ là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

  Khoa Quan hệ quốc tế

  Nhiều năm được công nhận là Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc.

  - Năm học 2011- 2012: Tập thể Lao động tiên tiến;

  - Năm học 2012 - 2013: Tập thể lao động xuất sắc;

  -  Năm học 2013 - 2014: Tập thể lao động xuất sắc;

  -  Năm học 2014 - 2015: Tập thể lao động xuất sắc;

  -  Năm học 2015 - 2016: Tập thể lao động tiên tiến.

  -  Năm học 2018: Tập thể lao động tiên tiến
  4. Địa chỉ liên hệ
  Phòng: 510
  Điện thoại: (84-28) 38966355 (số nội bộ: 510)

   


   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 136
  • Tháng hiện tại: 15783
  • Tổng lượt truy cập: 1